Brabrand Boligforening, Afd. 1 och 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Brabrand Boligforening, Afd. 1 och 2

Projektet har sin utgångspunkt i visionen om att varsamt bevara och öka kvaliteten i Brabrand Boligforenings två första byggnationer, Hans Brogesparken och Søvangen.
 Brabrand Boligforening, Afd. 1 och 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Brabrand Boligforening (med stötte från Landsbyggefonden)

Adress

Brabrand, Aarhus, Denmark

Omfattning

53 400 m² total

År

2017-2027, Afd. 1 afsluttet i juli 2022

Byggherrerådgivning

BISGAARD | EJSING ApS (Afd 1), D.A.I. A/S (Afd. 2)

Entreprenör

Færch & Co. (Afd. 1), Nordstern (Afd. 2)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med TRANSFORM

Landskap

C.F. Møller Architects

De två tegelkomplexen från 1940- och 1950-talet utgör en milstolpe i Århus och Danmarks bostadsbyggande och renoveras med höga ambitioner för både de enskilda delarna och helheten. Med fokus på gemenskap, energioptimering och solida lösningar i både landskap och byggnader.

Den andra avdelningen, Søvangen, får ett nytt gemensamt medborgarhus. Detta hus blir en naturlig samlingsplats – och innehåller även evenemangslokaler, utrymmen för driftspersonal, kreativa verkstäder för boende, kök samt en skulptur- och slöjdgård. Medborgarhusets design är en modern vidareutveckling av byggnadernas klassiska gula tegelarkitektur.

De lösningar som valts i renoveringsprojektet bygger på ett omfattande och systematiskt deltagande från de boendes sida, med full boendedemokrati och ett nära samarbete med avdelningsstyrelserna. Under renoveringen löses boendebehovet bland annat genom att projektet delas upp i etapper, där berörda boende kan flytta till andra avdelningar.

Fasaderna på bostäderna byts ut, med fokus på en modern tolkning av tegelarkitekturen som karakteriserar de två avdelningarna. Byggnadernas proportioner bevaras och återfår den ursprungliga elegansen genom nya komponenter, tekniska uppgraderingar och säkra lösningar.

En del av avdelningarna bestod ursprungligen av provisoriska byggnader, dessa har dock har visat sig ha fina boendekvaliteter. Därför bevaras dessa och uppgraderas nu med mer robusta material, så att de kan bli permanenta. Bland annat används återvunnen sten från de andra byggnaderna i avdelningarna.

På så sätt ligger projektet i linje med ambitionen om varsam renovering och förbättrad kvalitet, som kommer att stå kvar och hålla långt in i framtiden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.