Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Astellas - workplace design

Projektet fokuserede på at forme et arbejdsmiljø hvor det taktile og det enkle blev balanceret til en særlig stemning, i en bygning der blev disponeret til at skabe fælles mødesteder i knudepunkter, der bandt bygningen sammen på tværs.
 Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Astellas Pharma A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

2.500 m2

År

2010-2011

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

I projektet blev der arbejdet med at identificere fælles temaer for japansk og nordisk æstetik, som sammen med medarbejdernes behov og virksomhedens værdisæt, kom til udtryk gennem en varm minimalisme, hvor valg af inventar og overflader var styret af den japanske detaljegrad i samspil med den skandinaviske lethed.

Workplace Design

Udarbejdelse af designguide for domicilet, der skulle sikre at inventartyper, materialer og farver understøttede den identitet virksomheden ønskede at signalere i det nye domicil og som et redskab til at sikre at valget af inventar blev baseret på ønsket signalværdi frem for subjektive holdninger.

Udarbejdelse af placeringsplaner og detailindretning af alle arbejdsmiljøer, møderum og kantine. Udarbejdelse af funktionsudbud til inventar i arbejdsområder, samt specifikt valg af inventar og farver til alle øvrige områder i huset. Koordinering med inventarleverandører og efterfølgende opfølgning, opstilling og mangelgennemgang af inventar.

Procesledelse og brugerinvolvering

Afholdelse af lederworkshop med fokus på formulering af mål og rammer for projektet. Facilitering af ledermøder gennem hele processen for at sikre engagement og viden om projektet.

Involvering af medarbejdere via brugergrupper, workshops og dialogmøder med fokus på identitet og inventar for at sikre at udvikling af designgide samt valg af inventar skete på baggrund af en tydelig formuleret identitet for Astellas nordiske domicil.

Afholdelse af møder med alle medarbejdere løbende igennem projektet for at sikre et højt vidensniveau om forløbet samt senere med henblik på ibrugtagelse, til interne diskussioner om anvendelsen af den nye fysiske ramme.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.