Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Lærerstandens Brandforsikring - workplace design

På Amerika Plads i København møder en historie en anden. Den ikoniske Nordisk Fjer bygning huser forsikringsselskabet Lærerstandens Brandforsikring, hvor rammerne er udviklet til at fremhæve virksomhedens identitet, i et samspil mellem deres historie og sjælen i det eksisterende byggeri. Gennem en mørkere farveholdning og materialitet blev der skabt en sammenhæng med den arkitektoniske ramme og en samhørighed på tværs af huset.
 Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Lærerstandens Brandforsikring

Adresse

København, Danmark

Omfang

15.000 m²

År

2019-2020

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Udvikling af en designguide som et redskab til at understøtte valg af alt fra bygningsoverflader, til materiale på inventar, vægfarver og folie løsninger. Udvikling af farvekoncept for huset i sin helhed, for at skabe sammenhæng og nærhed på trods af domicilets størrelse.

Udarbejdelse af en indretningsguide der redegjorde for overordnede principper for domicilets indretning og samtidig sikrede en overordnet sammenhæng på tværs af hele domicilet. Guiden fremlagde flere muligheder for indretning og anvendelse, så organisationens forskellige afdelinger kunne kombinere forskellige løsninger og på den måde sikre understøttelse af deres forskellige arbejdsopgaver og -former.

Udvikling af et inventarprojekt, hvor genbrug af inventar og indkøb af nyt skabte et unikt udtryk, der balancerede fortid og fremtid. Gennemførelse af inventarproces, herunder etablering af budget med udgangspunkt i en væsentlig grad af genanvendelse af inventar.

Detailindretning af alle domicilets områder (arbejdsområder, fællesområder, kantine samt møde- og supportrum) på baggrund af indretningsguiden og inventarprojektet.

Procesledelse og brugerinvolvering

Udarbejdelse af procesdesign for processen frem til ibrugtagning af huset. Involvering af sektionsdirektører via dialogmøder med fokus på designguide og placeringsplaner. Facilitering af projektgruppemøder og workhops med tværgående brugergrupper, med fokus på undersøgelse af funktionskrav og anvendelsen af de nye fysiske rammer.

Udvikling af dialogværktøj i forbindelse med implementering af den fleksible arbejdsplads.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.