Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Valcon - workplace design

I projektet blev der skabt visuel sammenhæng og transparens i en signifikant bygningsform, præget af et 8-talsformet uendeligt flow. Bygningens særlige rumligheder blev fremhævet for at opnå størst effekt, ved at farvelægge områdernes kerne og omkringliggende supportfunktioner, med den historiske bygnings oprindelige vægfarver. Disse tydelige og omfattende greb skabte en sammenhæng mellem vidt forskellige funktioner og netop i dette møde, opstod detaljen.
 Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Valcon

Adresse

København, Danmark

Omfang

1.600 m²

År

2017-2018

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Lightscapes

Workplace Design

Udvikling og implementering af koncept for nyt arbejdsmiljø, ankomstområde og kantine.

Udarbejdelse af en designguide med udgangspunkt i input fra brugergruppen samt bygningens materialer, overflader og farver. Udvikling af et designkoncept for den samlede indretning og de konkrete inventartyper som del af designguiden. Formålet med designguiden var at sikre at valg af inventartyper, materialer og farver afspejlede Valcons identitet og samtidig understøttede bygningens særlige karakteristika og særpræg.

Udarbejdelse af en overordnet plan for indplacering af afdelinger og disponering med fokus på at skabe differentierede arbejdsområder, der kunne understøtte forskellige arbejdsformer og stemninger.

Detailindretning af ankomstområde, kantine, arbejdsmiljøer samt support- og fællesområder, på baggrund af forskellige indretningsscenarier der imødekom Valcons behov og ønsker fra brugerinvolveringen.

Udarbejdelse af et inventarprojekt herunder kravspecifikationer for nyt inventar, koncept for anvendelse af eksisterende inventar, som tog udgangspunkt i et inventarbudget der var udarbejdet ud fra de ønskede indretningsscenarier.

Procesledelse & Brugerinvolvering

Løbende møder med styregruppe og projektgruppe.

Etablering af brugergrupper med henblik på at styrke involvering og ejerskab i processen. Afholdelse af workshops med fokus på identitet som led i senere udarbejdelse af en designguide samt med fokus på funktionalitet i forhold til fremtidig disponering af lejemålet.

Planlægning af referencebesøg til relevante steder der kunne give inspiration og danne et fælles udgangspunkt i diskussionen om det fremtidige arbejdsmiljø.

Facilitering af en tværgående ambassadørgruppe med fokus på fremtidige arbejdsformer og opgaver.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.