Rambøll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Rambøll HQ - workplace design

Rambølls nye hovedkontor blev indrettet til et inspirerende kontormiljø, ud fra enkle justerbare parametre, for at skabe en enkel og karakterfuld effekt. Ved at arbejde med materialitet og farver som gennemgående designelement, blev der skabt både diversitet, oplevelser og sammenhæng i et stort domicil. Hovedkontoret blev indrettet som et nærværende og visionært sted, gennem en kombination af farvebrug og et blødt formsprog.
 Rambøll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Rambøll Danmark

Adresse

København, Danmark

Omfang

40.000 m2

År

2007-2010

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kunstner

Nils Erik Gjerdevik

Workplace Design

Udarbejdelse af designguide for domicilet med kobling til Rambølls brandstrategi, som fastlagde retningslinjer for formsprog og farver.

Udarbejdelse af indretningsguide for kontorområder som grundlag for dialog med de enkelte afdelinger. Fokus var at fastholde en rød tråd i indretningen, og samtidig skabe muligheder for lokale tilpasninger til specifikke arbejdsformer. Udarbejdelse af inventarguide som grundlag for udbudsmateriale til inventar i alle området i bygningen. Projektledelse af hele inventarprocessen i forbindelse med valg og håndtering af indkøb for inventar, samt valg af alle materialer og overflader.

Detailindretning af alle områder i hele domicilet, herunder ankomstområde, kursusfaciliteter, centralt møde center, kantine og offentlig cafe samt alle kontormiljøer. Bistand til Rambølls projektleder ifm. hele indflytningsprocessen, omfattende alle lejeleverancer, samt eksisterende inventar. Koordinering af alle inventarleverandører ifm. indflytning, og bistand i forbindelse med mangelgennemgang af alle leverancer.

Procesledelse & Brugerinvolvering

Udarbejdelse af procesdesign for involvering af direktører, ledere, ambassadører og fokusgrupper.

Afholdelse af workshops for ledere og medarbejdere, som et led i en overordnet forandringsproces, med særligt fokus på at skabe et nyt kontormiljø med aktivitetsbaseret anvendelse. Facilitering af forløb for direktørgruppen med fokus på strategisk arealudnyttelse, og indplacering af organisationen. Facilitering af forløb for direktørgruppen med fokus på strategisk arealudnyttelse og indplacering af organisationen, som et redskab til at understøtte nye samarbejdsformer og relationer.

Facilitering af fokusgrupper vedr. identitet og inventar i et forløb over seks måneder. Afholdelse af workshops, dialogmøder, referencebesøg og etablering af prøveopstillinger af inventar for funktionsprøvning.

Etablering af pilotprojekter i eksisterende fysiske rammer for afprøvning af nye typer supportfaciliteter og koncept for shared workstations.

Afholdelse af informationsmøder om projektet gennem hele forløbet for enheder, afdelinger og ledergrupper. Bistand til kommunikationsafdelingens udvikling af en kommunikationsplan knyttet til selve flytteprocessen.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.