Medborgercentret Nordens Plads - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Medborgercentret Nordens Plads - workplace design

På Frederiksberg ligger en af Danmarks højeste bygninger, Domus Vista. Beliggende i stueetagen er det eksisterende bibliotek udvidet til et medborgercenter, som danner samlingssted for klubber, foreninger og borgere. Som del af en række sociale tiltag er der fokus på at styrke borgernes ejerskab til området og medborgercentret medvirker i høj grad til dette, ved at være udviklet til en slags dagligstue uden for hjemmet. Centret er udformet til at imødekomme en bred målgruppe af borgere i alle aldre og her skal alle kunne finde sig en yndlingsstol.
 Medborgercentret Nordens Plads - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

500 m2, 4 arbejdspladser

År

2016-2017

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Gennem blokfarver på vægge og overflader fremhæves husets 1960’er karakter, mens inventaret er mere afdæmpet. Med biblioteksreoler er det store rum inddelt til forskellige områder og i hjertet af medborgercentret er der placeret et karakterfuldt specialdesignet møbel som et tilholdssted for bibliotekaren, som her både har overblik over hele rummet og samtidig kan skabe rum for sig selv.

Workplace Design

Udarbejdelse af brugsscenarier og forslag til disponering af ny lokation for det kommende Medborgercenter Nordens Plads, samt facilitering af proces for bibliotekernes ledelse og projektledere vedr. valg af endelig disponering.

Udarbejdelse af inventarbudget, samt forslag til inventar, både genanvendelse og nyindkøb, herunder specialinventar. Udarbejdelse af farver og overflader, både for inventar og vægge.

Udarbejdelse af inventaroversigter over eksisterende og nyt inventar med angivelse af placering.

Planlægning af leverancer af nyt inventar, herunder dialog med leverandører. Håndtering af kontakt med inventarleverandører i forbindelse med inventarindkøb og -levering.

Procesledelse og brugerinvolvering

Udarbejdelse af procesplan med fokus på brugerinddragelse og beslutningsprocesser. Involvering af bibliotekernes ledelse og projektledere ifm. vision og rammer, samt afdækning af behov og ønsker.

Facilitering og afholdelse af interessentmøder.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.