VELUX - Kantine. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

VELUX - Kantine

VELUX kantine på hovedkontoret i Hørsholm er gået fra at være en kantine som medarbejderne nødig ville komme i, til et sted de også uden for deres frokostpause aktivt vælger til. Med fokus på akustik og en indretning der danner små kroge og hjørner, er der skabt et rum som, foruden at have en spisefunktion, fungerer som en udvidelse af kontorets arbejdsmiljø.
 VELUX - Kantine. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

VELUX A/S

Adresse

Hørsholm, Danmark

Omfang

530 m² 375 spisepladser

År

2017-2018

Arkitekt

Arkitekt & Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kantinen er indrettet med variation i inventar, materialer, overflader og teksturer, som gør kantinen imødekommende, anvendelig og samtidig nem at holde.

Workplace Design

Udarbejdelse af designguide for kantinen der skulle afspejle VELUX værdier og kultur. Designguide skulle samtidig kunne videreudvikles til at gælde generelt for VELUX kontorer.

Udarbejdelse af brugsscenarier for disponering af kantinen samt 3 indretningsscenarier, ud fra forudsætningerne om at rummet både skal fungere som kantine, mødested og som rum til større arrangementer. Vurdering af kantinens flow, med henblik på optimering og placering af service, drikkestationer, brød- og kaffestation.

Udarbejdelse af visualiseringer, der viste de forskellige opstiller med forskelligt inventar og overflader som beslutningsgrundlag.

Udvikling af inventar- og belysningskoncept, samt et samlet budget som grundlag for en prioriteringsproces.

Identificering og fastlæggelse af hvilke inventartyper der fremover ville blive behov for i den nye kantine, samt forslag til kravsspecifikationer for nyt inventar herunder krav til overflader, størrelser, fleksibilitet og antal. Udarbejdelse af inventaroversigt for tilbudsindhentning, med et endeligt oplæg til farve- og materialevalg ud fra de valgte inventartyper og farvekonceptet i designguiden.

Bistand i forbindelse med opstilling af inventar, herunder også kvalitetssikring og mangelgennemgang.

Procesledelse og brugerinvolvering

Facilitering af proces vedr. ombygning af kantine herunder forslag og valg af disponering og fremtidig brug af kantinen. Udarbejdelse af budget og tidsplan for ombygningsprojektet.

Analyse af input fra involvering af medarbejdere og ledere gennem ambassadørworkshops og kick-offs, med henblik på at udarbejde en guide for formsprog, karakter af inventar, farver og materialitet.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.