DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

DEAS - workplace design

Projektet omfattede derudover disponering og detailindretning af alle kontormiljøer med fokus på at sikre at karakter, udtryk, design og farvevalg understøttede den identitet, DEAS ønskede at signalere i det nye domicil.
 DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

DEAS A/S

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

8.800 m2

År

2011-2012

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Gennem disponering af lejemålet blev møderum placeret strategisk for at forbedre bygningens flow og skabe mere attraktive områder til fælles- og supportfaciliteter. Møderummenes placering brød storrummenes monotoni og skabte en række lommer til arbejdsområder. For at synliggøre deres tilstedeværelse i det fælles kontorhus, blev der i samarbejde med DEAS udarbejdet en fortælling, som blev indlejret i det fysiske miljø.

Workplace design

Udvikling af en designguide der fastlagde retningslinjer for designvalg baseret på organisationens værdier. Udarbejdelse af inventarstrategi, herunder forslag til genbrug af eksisterende inventar. Indretning af alle supportfaciliteter baseret på behov identificeret sammen med brugergruppe, samt indretning af Boligbutik i stueetagen.

Håndtering af inventarindkøb via en procurement-aftale. Udarbejdelse af farveforslag til vægge, samt farve- og materialeforslag til alt nyt inventar. Udvikling af navigations- og foliekoncept i samarbejde med grafiker.

Procesledelse & Brugerinvolvering

Mødeledelse i forbindelse med styregruppe. Facilitering af brugergruppe med særligt fokus på kravspecifikationer til det fremtidige, åbne kontormiljø, samt forberedelse af organisationen som ikke alle havde erfaring med åbne kontorer.

Afholdelse af møde med medarbejderne, hvor skitserede scenarier for indretning og placering i lejemålet blev diskuteret. Udarbejdelse af materiale til infomøder der skulle sikre gennemsigtighed og forståelse for, hvorfor de fysiske rammer blev disponeret som de gjorde.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.