Panum - Dekanat og Fakultetsadministration. C.F. Møller. Photo: Mark Syke

Panum - Dekanat og Fakultetsadministration

Renoveringen af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, har omdannet tidligere lagerrum og mørke kontorgange til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer, og respekt for Panum Instituttets karakteristiske arkitektur.
 Panum - Dekanat og Fakultetsadministration. C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Fakta

Bygherre

BYGST

Adresse

2200 Købbenhavn N., Danmark

Omfang

1.800 m²

År

2012-2015

Entreprenør

ELINDCO Byggefirma og Wicotec Kirkebjerg

Ingeniør

EKJ rådgivende ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den oprindelige loftshøjde er genskabt, de bærende søjler fremstår stadig i rå form og der er synlige installationer i loft, ligesom der er arbejdet med at integrere de oprindelige Panum farver på markante områder og de eksisterende Panum lysarmaturer genbrugt og ombygget med energibesparende LED lyskilder.

En række gode mødefunktioner – både som egentlige møderum, delvist åbne mødebokse og åbne loungearealer – supplerer de fælles kontorområder for bl.a. Dekanat og fakultetsadministrationen samt arbejdspladser for driftspersonalet på Panum. En målrettet brugerproces med en høj grad af inddragelse og et visionsseminar for hele driftsafdelingen har sikret at de nye lokaler lever op til brugernes ønsker og krav til udformning og design, og samtidig skaber en identitet i sammenhæng med brugernes arbejdstype og funktion.

Ombygningerne gav samtidig mulighed for at der kunne arbejdes med en helhedsløsning for en genskabelse og renovering af bygningens facader, for at få gode dagslysforhold til arbejdspladserne i bygningen, og samtidig skabe en facade som var tilpasset bygningens arkitektur og oprindelige facadeelementer.

For facaderne mod øst og syd blev de eksisterende lukkede panelfacader tilpasset og der er tilføjet gennemgående vinduesbånd i geometri og form som det øvrige Panum. I stueetagens massive murede base blev de karakteristiske gennemgående vinduesskår i murværket gentaget for at skabe tilstrækkeligt lysforhold for kontorpladserne her, og mellem stue- og førsteetagen blev der skabt gennembrud med markante ovenlys for at trække dagslys ned gennem bygningen.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.