Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design

I indretningen af kontormiljøet var der særlig opmærksomhed på at give det nye homogene kontorbyggeri karakter, eftersom det nye lejemål stod i stor modsætning til de karakterfulde lejemål i det inder København, som begge virksomheder skulle fraflytte. Med udgangspunkt i en indkøbsaftale med begrænsede valgmuligheder, blev der gennem farvevalg og nøje udvalgt inventar, skabt et arbejdsmiljø med både liv og sjæl.
 Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark

Adresse

København, Danmark

Omfang

4.900 m2

År

2012-2014

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace design

Bearbejdning af skitseforslag for optimering af arealudnyttelse i kontorarealerne, som resulterede i en 20% effektivisering af arbejdsområderne og flere arealer der kunne nyttiggøres som brugsarealer.

Udarbejdelse af designguide der fastlagde overordnede betragtninger om identitet og sikrede at der blev skabt en rød tråd i de valg, der blev truffet ifm. processen.

Udarbejdelse af placeringsprincipper og -scenarier som grundlag for dialog med ledelserne om fremtidig placering af de to organisationer og udvikling af en endelig placeringsplan.

Detailindretning af centralt mødecenter, bestyrelseslokale, kantine til flerfunktionel brug samt alle kontorområder.

Fastlæggelse og valg af inventar ud fra designguiden med fokus på materialer og farver, samt efterfølgende indkøb af inventar via en SKI aftale. Design af specialinventar til bestyrelseslokale.

Procesledelse og brugerinvolvering

Udarbejdelse af procesdesign for hele forløbet, hvor to organisationer skulle nå til enighed om et fremtidigt, fælles domicil.

Facilitering af en fælles styregruppe, samt tværgående brugergrupper. Brugergrupperne arbejdede med temaerne identitet, brug af huset, IT og AV, samt drift. Involvering af ledere for at gøre disse til ambassadører for projektet ude i organisationerne.

Løbende afholdelse af informationsmøder med lederne kvartalsvis for at sikre tydelig formidling af projektet og processen. Planlægning af informationsmøder og nyhedsbreve i dialog med kommunikationsafdelingerne.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.