ARC Amager Ressourcecenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

ARC Amager Ressourcecenter - workplace design

Placeret i et fladt landskab, tårner en monumental bygning sig op og skaber en stærk kontrast til sine omgivelser. Denne kontrast er ført med videre ind i ARC’ s administrationsafsnit. Her mødes et mangfoldigt personale af administrations- og driftsmedarbejdere i et kontormiljø, hvor den menneskelige skala og varme materialer står i kontrast til den enorme bygnings industrielle æstetik.
 ARC Amager Ressourcecenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

ARC

Adresse

København, Danmark

Omfang

4.500 m²

År

2015-2017

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Designrådgivning i forbindelse med indretning af ARC’s administrationsafsnit, herunder reception, kantine, mødefaciliteter og kontoretager.

Udarbejdelse af scenarier for afsnittes rumlige disponering og fastlæggelse af placeringen af lette indervægge omkring møderum og kontorer. Der blev i rumdisponeringen arbejdet med lag, der skulle skabe små og mere intime afkroge som et modsvar til den kæmpestore bygningsskala og gøre facaden og kantinen tilgængelig hele dagen, for at aflaste åbne arbejdsområder og møderum.

Udarbejdelse af et designkoncept, hvor inventar og overflader skulle formidle en fortælling om bæredygtighed, som er væsentligt for ARC’s identitet, ud fra temaerne Robusthed, Genanvendelse og Variation. Detailindretning af alle områder med udgangspunkt i udvalgte designparametre, der satte konkrete krav til tilbudsindhentningen. Gennemførelse af efterfølgende leverandørudbud og forhandling.

Inventaret skabte et bindeled mellem det industrielle og det naturlige og med arbejdspladser placeret i bygningens højeste punkt, blev kontorinventaret valgt ud fra sit skylette udtryk. Møderum og supportfaciliter blev indrettet med inventar der var fleksibelt, holdbart eller let nedbrydeligt og med varme, iøjnefaldende farver til at bryde proceshallens industrielle materialer.

Plante- og folieprojekt, hvor planter blev udvalgt specifikt til bygningen, med associationer til den danske naturs skovområder og hvor foliens skylignende udtryk refererede til den høje skala. Planterne blev placeret i poser, for at skabe et blødt møde med den hårde beton.

Udarbejdelse af placeringsplaner der for indplacering af organisationens administrative medarbejdere.

Procesledelse og brugerinvolvering

Udarbejdelse af procesdesign for processen frem til ibrugtagning. Facilitering af styregruppemøder og projektgruppemøder, samt involvering af ledergruppe via dialogmøder.

Afholdelse af styregruppemøder, hvor betydningen af bæredygtighed for ARC blev afklaret. Facilitering af workshops med udgangspunkt i DGNB’s tre parametre for at sikre at ønsket om bæredygtighed blev implementeret på en meningsfuld måde.

Dataindsamling og gennemførelse af behovsanalyse på baggrund af forudgående involveringsproces, samt registrering af eksisterende forhold.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.