Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Codan - workplace design

”Moderne klassisk med kant” var konceptet for Codans ønskede identitet i opgraderingen af deres eksisterende lejemål. I det mørke og neutrale kontorhus blev der gennem en ny disponering, åbnet op for øget dagslys i arbejdsmiljøerne og samtidig frigjort areal til nye funktioner. For at imødekomme ønsket om at samle alle medarbejdere under et tag, blev der etableret delepladser i kombination med hjemmearbejde og zoner der indbød til forskellige arbejdsformer. En fortolkning af Codans karakteristiske blå farve blev gennem en opbevaringsløsning gjort til et midtpunkt på hver etage, mens accentfarver blev brugt til at skabe kant i de etablerede zoner.
 Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Bygherre

Codan Forsikring A/S

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

8.737 m²

År

2020-2021

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design:

Udarbejdelse af idekatalog der overordnet redegjorde for en række tiltag til forbedring af dagslysforhold i kontorområderne og en generel opgradering af kontorfaciliteterne.

Udarbejdelse af identitetsguide der skulle sikre at valgt og prioriteringer understøtter det brand og de signalværdier som Codan ønsker at udstråle gennem de fysiske rammer.

Detailindretning der sikrede velfungerende indretninger af alle områder, med udgangspunkt i bygningsmæssige forudsætninger og funktionsdisponeringer. Indretning af fællesområder med udgangspunkt i funktionskrav, samt indretning af support- og møderum som understøttede mangfoldige typer af ophold og møder.

Procesledelse & Brugerinvolvering:

Undersøgelse af tilstedeværelse og aktiviteter ved observation og registrering af tilstedeværelse ved arbejdspladser og i møderum, samt ved egen-registreringer der blev foretaget af medarbejderne for at inddrage dem i processen om fremtidig anvendelse af de fysiske rammer og bruge deres input som kvalificering af det samlede datagrundlag.

Udvikling af brugsscenarier der belyste muligheder og konsekvenser ved introduktion af hjemmearbejdsdage, med involvering af en referencegruppe der gav anledning til diskussion om fremtidige anvendelse, arbejdsopfattelse og kultur.

Afholdelse af workshop med fokus på opgaver og samarbejdsformer og belysning af muligheder og udfordringer i forhold til kontormiljøer, samt overordnet introduktion og diskussion af funktionskrav i indretningen. Facilitering af dialogmøde hvor input blev præsenteret sammen med en opstilling af forskellige koncepter for kontormiljøer, med henblik på at diskutere fordele og ulemper og dermed kvalificere scenarierne.

Læs mere

Flere projekter | Workplace Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.