Aarhus Havn Gatebygning. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Aarhus Havn Gatebygning

Gateanlæg for inn- og utgående landtrafikk til Aarhus Havns containerterminal.
 Aarhus Havn Gatebygning. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Aarhus Havn

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

820 m²

År

2000-2001

Entreprenør

MTH

Ingeniør

Sten Ejsing rådgivende ingeniørfirma A/S (statistik)Ingeniørfirmaet Henry Berthelsen A/S (installasjoner)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Aarhus Kommunes Arkitekturpris. 2011

Gateanlegget er et kontrollpunkt for inn- og utgående landtrafikk til Aarhus Havns containerterminal. Anlegget består av gatebygningen og et overdekket gateområde med tre gatebur. I det hevede bakkeplanet med overblikk over oppstillingsplassen inneholder bygningen lastebilekspedisjon med tilhørende kontorfasiliteter for hver av de to brukerne som opererer på henholdsvis vann- og landsiden. I tillegg finnes det et vaktkontor som overvåker hele terminalområdet. I 1. etasje er det felles møterom, oppholdsrom med takterrasse, garderobe og teknisk rom. Disponeringen i to etasjer sikrer brukerne en storslått utsikt over byen og bukten som et friareal hevet over den tette strømmen av trailere og containere som omgir dem. Gatebygningen består av to legemer av henholdsvis in-situstøpt betong og blådempet teglstein som blander seg sammen. De danner et levende fasadespill og spesielle, romlige definisjoner som takterrasse, inngangsparti, trappenisjer og lignende. Den utvendige belysningen er integrert i bygningens utkraginger og fremspring som er belagt med metallrister på undersiden.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.