Bestseller Logistikksenter. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller Logistikksenter

Det nye logistikksenteret ved E45 Haderslev skal forsyne klesfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.
 Bestseller Logistikksenter. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Bestseller

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

48 000 m²

År

2009-2016

Entreprenør

Züblin

Ingeniør

RAMBØLL A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

TGW (Østrig) og Chrisplant (Danmark)(det helautomatiske sorteringsanlegget)

Premiering
Premiering
  • The Plan Award - Honourable Mention. 2015
  • Finalist til Mipim Award. 2013
  • International Trimo Architectural Award, overall winner. 2012
  • "Årets Byggeri" av fagbladet "Byggeri", næringskategorien 2012. 2012

Senteret er planlagt i tre parallelle bånd rundt en hovedallé: Det ene inneholder hovedinngang, kontor og velferdsområder samt et område med avlastningsramper til lastebiler, det andre inneholder et sorteringsanlegg, og det siste inneholder helautomatiske miniload-lagre. Planløsningen gir den mest fleksible innredningen og gjør det mulig på sikt å utvide logistikkanlegget til tredobbel størrelse, det vil si 150 000 m².

Tanken har vært å skape et industribygg som strekker seg ut over det standardiserte logistikkbyggets typiske løsninger – et bygg med en sterk identitet, som tilfører opplevelser til omgivelsene. Derfor står de høye miniload-lagrene som skulpturelle bygningsmassiver kledd med trelameller, og transparente gavler gjør det mulig å se kranene i arbeid fra motorveien. Overalt i bygningen er det lagt vekt på å få dagslyset inn og skape nærhet til landskap og utsikt, blant annet med gårdsplassmiljøer.

I planleggingen er det lagt stor vekt på bærekraft. For eksempel er det brukt resirkulerte materialer og omfattende grønne tak, samt fornybar energi som solenergi og biodiesel til oppvarming.

Tomten rundt senteret, som totalt er på ca. 500 000 m², er planlagt som et naturområde med eikeskog, våtmarksområder og kyr på beite, noe som gir grobunn for et rikt dyre- og planteliv.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.