Gärstadværket. C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman

Gärstadværket

Det nye forbrenningsanlegget er en utbygging av det eksisterende kraftvarmeverket som ligger ved E4.
 Gärstadværket. C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman
Fakta

Byggherre

Tekniska Verken i Linköping AB

Adresse

Linköping, Sverige

Omfang

38 000 m²

År

2002-2004

Entreprenør

NCC Construction Sverige AB

Ingeniør

Structor Hultén Stråth AB, Örebro ved Per Åkerling

Arkitekt

C.F. Møller Architects (tidl. Berg Arkitektkontor, siden 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Landskap

NOD-naturorienterad design AB / Stadspartner AB, Linköping

Premiering
Premiering
  • Nominert til Svenska Stålbyggnadspriset. 2007

Den eksponerte plasseringen stiller høye krav til den arkitektoniske utformingen av Linköpings kanskje mest synlige bygning. Hovedbygningen har et areal på 115x31 m og er 45 m høy. Bygningen består hovedsakelig av glass, slik at primærprosessene, bl.a. forbrenningskammeret, delvis kan betraktes som en del av det arkitektoniske uttrykket, men også som et pedagogisk grep. Åpenheten i denne delen av bygningen står i kontrast til de øvrige, lavere og mer lukkede bygningene.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.