Uppsala Ny Kraftvarmeværk. C.F. Møller

Uppsala Ny Kraftvarmeværk

Uppsalas nye kraftvarmeverk er en grønn milepæl i byens historie og har 45 % lavere CO2-utslipp enn det forrige verket. Den arkitektoniske ambisjonen har vært å fjerne grensene mellom by, natur og industri – og gi form til fortellingen om en energiproduksjon i stadig større balanse med omgivelsene.
 Uppsala Ny Kraftvarmeværk. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Vattenfall AB

Adresse

Uppsala, Sverige

Omfang

8 000 m²

År

2014, konkurranse

Ingeniør

WSP

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Nivå

Verket er et kompakt kraftsenter bestående av fire rektangulære enheter, som står tett sammen på et kvadratisk grunnplan. Hver enhet er omgitt av en luftig membran i form av halvt gjennomsiktige lettvektsfasader, som gjør at konturene av kraftvarmeverkets indre prosesser trer frem.

Rundt verket blir det anlagt en energipark med biobrensel som for eksempel poppel og hybridosp. - et rekreasjonsrom for medarbeidere og et nytt besøksmål i en lengre grønn strekning helt inne fra den historiske bykjernen, hjulpet på vei av styrkede gang- og sykkelforbindelser.

En forsiktig atskillelse av de fire enhetene representerer et markant arkitektonisk grep: Resultatet er dramatiske kløfter mellom bygningene, som innvendig er konvertert til luftige, gjennomlyste oppholdsarealer, mens kantine, kontorer og kontrollrom ligger som en forlengelse av bygningens mellomrom – som et grensesnitt mot den omgivende parken.

Verkets høyeste punkt, skorsteinen, er omhyggelig designet med et rektangulært tverrsnitt slik at den oppleves så slank som mulig mot byens historiske skyline.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.