HOFOR Kløvermarksvej, Personalbygning & Pumpestasjon. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

HOFOR Kløvermarksvej, Personalbygning & Pumpestasjon

Danmarks største pumpestasjon for avløpsvann kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende arbeidsmiljø.
 HOFOR Kløvermarksvej, Personalbygning & Pumpestasjon. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

HOFOR A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

7 400 m² nybygg+ 21.200 m² landskap

År

2014-2019

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Ingeniør

Krüger A/S (totalrådgiver), EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den nye pumpestasjonen er tilpasset et tett og variert bymiljø, og med den historiske pumpestasjonen fra 1901 er den nye stasjonen et unikt anlegg som skaper en overordnet arkitektonisk sammenheng mellom nytt og gammelt, by og teknologi. Den nye pumpestasjonen for avløpsvann, som er den største i Danmark, setter nye standarder for hvordan man skaper bærekraftige forsyningsløsninger i de danske byene, og hvordan de beste driftsløsningene kombineres med et optimalt og inspirerende arbeidsmiljø. Med grønne tak og to karakteristiske trykktårn på 24 meter er den nye pumpestasjonen en selvstendig utvidelse av den historiske pumpestasjonen, og den runde formen er et uttrykk for den optimale formen for pumpekjeller og pumpesump. Fasadens røde mursteiner gjenspeiler områdets øvrige bygninger, inkludert den opprinnelige pumpestasjonen fra 1901 samt den nye personalbygningen, som også er tegnet av C.F. Møller Architects.

Rekresjonsområder for de ansatte

Bygningen er en ramme for 50 ansatte som arbeider med håndtering av spillvann i København, og den oppfyller spesielle hygienekrav.

Bygningens karakteristiske taggete tak og store, nordvendte takvinduer sikrer dagslys til garderobe- og treningsfasilitetene i andre etasje, uten at solens varme slipper inn i bygningen. I første etasje er arbeidsplassene vendt mot øst og vest for å unngå direkte sollys, mens en kantine med høyt tak vender mot sør og har utgang til en liten hage. For å sikre området mot skybrudd er det investert i en innovativ regnvannsløsning der regnvannet fra bygningenes grønne tak renner ned i tre runde fordrøyningsbasseng, der vannelskende sumpplanter og piletrær pryder området. Oppsamling av tak- og overflatevann er tenkt som en sentral del av områdets driftsmessige og visuelle profil, med blant annet rekreasjonsområder for de ansatte i form av regnbed som også reduserer anleggets totale areal betydelig.

Les mer

Flere prosjekter | Industri/Klimatilpasning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.