GIS-bygninger. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

GIS-bygninger

Energinet.dk har besluttet å forskjønne den danske strøminfrastrukturen, noe som innebærer at de meget arealkrevende friluftsstasjonene blir erstattet med lukkede, gassisolerte koblingsanlegg, også kalt GIS (gas insulated switchgear). De nye tekniske bygningene ligger normalt i åpent landskap. Tanken er å gi dem en markant arkitektonisk profil og samtidig bygge på en måte som sikrer maksimal fleksibilitet.
 GIS-bygninger. C.F. Møller. Photo: Anne-Mette Hansen
Fakta

Byggherre

Energinet.dk

Adresse

Danmark

Omfang

1 650 m² (450 m² administrasjon og 1200 m² teknikkhall)

År

2011-2013

Arkitekt

Arkitekt; C.F. Møller Architects, Projektering: Kærsgaard & Andersen

Landskap

C.F. Møller Architects

Derfor er hallen bygd opp som et modulsystem. Modulene er lette skall med hellende tak og utvendig kledning som er diagonalt foldet. Den foldede strukturen er med på å sikre hallens tverrgående stabilitet. Modulene er plassert i forlengelse av hverandre og danner en åpen lamellstruktur med en serie trekantede lysinnfall. Det gir hallen et variert lys og innsyn til det karakteristiske GIS-anlegget som er bygningens hjerte.

Alt i alt gir løsningen en sterkt skulpturell og fasettert bygningskropp. Med det skiftende dagslyset skaper knekkene i bygningens overflate hele tiden nye skygger og gir bygningen nye uttrykk hele dagen, hele året.

Les mer

Flere prosjekter | Industri/Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.