Pumpestasjon og mannskapsbygning. C.F. Møller

Pumpestasjon og mannskapsbygning

Anlegget består av fire elementer: En mannskapsbygning med garasjer og verksteder i 1. etasje og kontorer og velferdsrom i 2. etasje, en pumpestasjon med 8 spillvannspumper nederst i husets 6 meter dype kjeller, et trykktårn/informasjonstårn som fungerer som landemerke og infotavle samt et overløpsbygg.
 Pumpestasjon og mannskapsbygning. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Byggherre

Aalborg Kommune

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

1 050 m²

År

2002

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Anlegget ligger på havnepromenaden ved Limfjorden. Det er utformet som en komposisjon av volumer som gjenspeiler stedets dynamiske, trafikale preg. De skulpturelle formene og detaljeringens sterke karakter matcher havnemiljøets robusthet og ”sjel”.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.