Sjøvannsvarmepumpebygning - Aalborg Forsyning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Sjøvannsvarmepumpebygning - Aalborg Forsyning

Ny sjøvannsvarmepumpebygg ved Limfjorden, Bidrar til grønn overgang gjennom både funksjon og estetikk.
 Sjøvannsvarmepumpebygning - Aalborg Forsyning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Aalborg Forsyning

Adresse

Vodskov, Danmark

Omfang

54 572 m2

År

2023-2024

Entreprenør

A. Enggaard A/S

Ingeniør

Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aalborg Forsynings nye sjøvannsvarmepumpebygning ligger i Norbis Park, et innovativt senter for testing og utvikling av grønne energiteknologier. Sjøvannsvarmepumpen utnytter funksjonelt energi fra sjøvannet i Limfjorden til å produsere fjernvarmevann og er blant verdens største naturlig avkjølte sjøvannsvarmepumper.

Bygningen kjennetegnes av sin evne til å formidle byggets funksjon og tilknytning til fjorden gjennom en stedspesifikk arkitektur, et sikkert materialvalg og en høy grad av gjennomsiktighet. Besøkende vil oppleve hvordan bygningen involverer sine grønne omgivelser og tilpasser seg områdets arkitektur og natur i sitt uttrykk.

Arkitektonisk kjennetegnes bygningen ved å være konstruert i flere lett lettleste lag, som både ‘mottar’ publikum og opprettholder skala og funksjon som en teknisk bygning. Første etasje er åpen og gjennomsiktig med store glasspartier som åpner bygningen mot omverdenen, og tillater glimt av teknologien og funksjonene som utføres inne. En modulær konstruksjon, gjentatt i de øvre etasjene med klare vertikale og horisontale grenser, skaper fleksibilitet og muligheten for tilpasning til fremtidige behov.

En scenografisk belysningsplan fremhever fasadens lagdeling om kvelden og skaper en innbydende atmosfære.

Miljøvennlig

De klimavennlige egenskapene i prosjektets arkitektur gjenspeiles i materialene, som er holdbare og resirkulerbare. Saltvannsbestandige aluminiums paneler i bølgeform skaper en dynamisk effekt inspirert av Limfjordens bølger. I tillegg brukes tre paneler, som bidrar til en organisk og sanselig opplevelse av bygningen, og forankrer den i det grønne området. Insekthoteller i det modulære fasadesystemet fremmer biodiversiteten i området. Prosjektets fokus på synlighet, innbydende rom og strategisk plasserte sittegrupper bidrar til å formidle budskapet om grønn overgang, fremme samfunnsengasjement og kunnskapsdeling.

Det totale anlegget i bygningen består av tre 44 MW varmepumpeenheter, som hver er verdens største type basert på naturlige kjølemidler. Samlet huser bygningen en av verdens største sjøvannsvarmepumper.

Les mer

Flere prosjekter | Industri/Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.