Personalbygg for Renseanlæg Øst. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Personalbygg for Renseanlæg Øst

Det DGNB-sertifiserte personalbygget ved Renseanlæg Øst skaper best mulige rammer for medarbeiderne i samspill med omgivelsene.
 Personalbygg for Renseanlæg Øst. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Aalborg Forsyning Kloak A/S

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

650 m²

År

2015-2020

Entreprenør

Storentreprise: Færch, MTS, Uggerly Installation

Ingeniør

Krüger, Frandsen og Søndergaard (underrådgiver)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Renseanlæg Øst har blitt utvidet i flere omganger, og planen for området har blitt stadig mer kompleks. Det nye personalbygget bygger videre på konteksten og landskapets viktige elementer og skaper sammenheng i området for å sikre at det i fremtiden kan styrkes ved å følge eksisterende linjer i landskapet. Viktige landskapselementer opprettholdes, slik at eksisterende linjer i landskapet og materialer får en sammenhengende karakter ved hele renseanlegget. Det er skapt en tydelig ankomst til renseanlegget og bedre flyt av trafikk gjennom området ved å rive det eksisterende personalbygget og fjerne en eksisterende vei.

Optimalisert disponering av funksjoner

Personalbygget er disponert med to hovedinnganger, en skitten og en ren inngang. Den skitne inngangen har skitten garderobe og gjennomgang til baderom, sauna og ren garderobe. Dermed blir man gradvis renere når man beveger seg gjennom bygget mot foajeen ved den rene hovedinngangen. Den rene inngangen inneholder den administrative delen, med kontorer, møterom, auditorium og lunsjrom. Det bygges også et laboratorium i det nye personalbygget, slik at alle arbeidsplassene ved renseanlegget samles i ett hus. Byggets to deler forbindes av en foajé som felles ankomstrom, og driftslederkontoret, som det er direkte tilgang fra, og visuell kontakt til de andre delene av bygget og lett tilgang til den daglige kontakten med anleggets driftspersonell. Bygget lages av få og robuste materialer for å skape sammenheng med den eksisterende bygningsmassen og bidra til at det nye bygget fremstår som moderne og attraktivt. Parkeringsplassen anlegges som et stort, grønt område som bidrar til å understreke byggets funksjon som hovedbygg for renseanlegget.

Bygget er DGNB sølvsertifisert.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.