Vestas Vingefabrik, Nakskov. C.F. Møller. Photo: Lars Plougmann/Wikimedia Commons

Vestas Vingefabrik, Nakskov

Produksjonsanlegg for vindmølleproduksjon i Nakskov. Plasseringen stiller krav om en robust og enkel arkitektur.
 Vestas Vingefabrik, Nakskov. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Vestas Wind Systems

Adresse

Nakskov, Danmark

Omfang

22 000 m²

År

1999-2000

Ingeniør

Lindgaard-Christensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Arkitekturen danner en sterk helhet, men skal samtidig gi rom for omfattende utvidelser. Fabrikken produserer vindmøllevinger av glassfiber i en meget spesialisert produksjonsprosess. Prosessen stiller en lang rekke krav til bygningens tekniske og komfortmessige innredning. Bygningen omfatter produksjonshaller med 40 m frispenn til produksjon av de store møllevingene. I tillegg kommer en administrasjonsbygning og velferdsfasiliteter for 400 ansatte. Gavlene i hallene har lysinntak og utsiktsmuligheter i form av enorme gjennomskinnelige partier med lyspaneler i polykarbonat kombinert med klare glassbånd oppe og nede. Ventilasjonsanleggene som sørger for den store utskiftingen av luft som kreves ved epoxyarbeid, er plassert utvendig på hallene i en rekke tårnbygninger. På den måten danner de en motvekt til de horisontale fasadeproporsjonene. Som et tilskudd til den innvendige arbeidsplassinnredningen inneholder hvert tårn et glassdekket oppholdsareal. Noen fungerer som verksførerkontorer, resten som pauserom med utsikt.

Les mer

Flere prosjekter | Industri

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.