Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Astellas - workplace design

Prosjektet fokuserte på å forme et arbeidsmiljø der det taktile og det enkle ble balansert for å skape en spesiell atmosfære, i en bygning som ble utformet for å skape felles møteplasser i knutepunkter som bandt bygningen sammen.
 Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Astellas Pharma A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

2 500 m2

År

2010-2011

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

I prosjektet ble det jobbet med å identifisere felles temaer i japansk og nordisk estetikk, som sammen med de ansattes behov og selskapets verdier ble uttrykt gjennom en varm minimalisme, der valget av møbler og overflater ble styrt av det japanske detaljnivået i samspill med den skandinaviske lettheten.

Workplace Design

Utarbeidelse av en designguide for å sikre at møbeltyper, materialer og farger støttet den identiteten selskapet ønsket å signalisere i det nye domisilet, og som et verktøy for å sikre at valget av møbler var basert på ønsket signalverdi fremfor subjektive holdninger.

Utarbeidelse av plantegninger og detaljprosjektering av alle arbeidsmiljøer, møterom og kantine. Utarbeidelse av funksjonelle anbud for møbler i arbeidsområder, samt spesifikt valg av møbler og farger for alle andre områder i bygningen. Koordinering med møbelleverandører og påfølgende oppfølging, installasjon og mangelkontroll av møbler.

Prosessledelse & brukerinvolvering

Organisering av en ledelsesworkshop med fokus på formulering av mål og rammer for prosjektet. Tilrettelegging av ledermøter gjennom hele prosessen for å sikre engasjement og kunnskap om prosjektet.

Involvering av ansatte via brukergrupper, workshops og dialogmøter med fokus på identitet og innredning, for å sikre at utviklingen av designidé og valg av innredning tok utgangspunkt i en tydelig formulert identitet for Astellas nordiske hovedkontor.

Organisering av møter med alle ansatte gjennom hele prosjektet for å sikre et høyt kunnskapsnivå om prosessen og senere, med tanke på ibruktakelse, for interne diskusjoner om bruken av de nye fysiske rammene.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.