Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Lærerstandens Brandforsikring - workplace design

På Amerika Plads i København møter den ene historiske fortellingen den andre. Den ikoniske Nordisk Fjer-bygning huser forsikringsselskapet Lærerstandens Brandforsikring, hvor rammene er utviklet for å understreke selskapets identitet, i et samspill mellom deres historie og den eksisterende bygningens sjel. Gjennom et mørkere fargevalg og materialitet ble det skapt en forbindelse med det arkitektoniske rammeverket og en sammenheng på tvers av bygningen.
 Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Lærerstandens Brandforsikring

Adresse

København, Danmark

Omfang

15 000 m²

År

2019-2020

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Utvikling av en designguide som et verktøy for å støtte valg av alt fra bygningsoverflater, til materiale på møbler, veggfarger og folieløsninger. Utvikling av et fargekonsept for huset som helhet, for å skape sammenheng og nærhet til tross for husets størrelse.

Utarbeidelse av en innredningsguide som skisserte de overordnede prinsippene for innredningen av kontorhuset og samtidig sikret en overordnet sammenheng i hele huset. Guiden presenterte flere alternativer for utforming og bruk, slik at organisasjonens ulike avdelinger kunne kombinere ulike løsninger og dermed sikre støtte for deres ulike oppgaver og arbeidsformer.

Utvikling av et inventarprosjekt hvor gjenbruk av møbler og innkjøp av nye møbler skapte et unikt uttrykk som balanserte fortid og fremtid. Realisering av inventarprosessen, inkludert etablering av et budsjett basert på en betydelig grad av gjenbruk av inventar.

Detaljert utforming av alle områder i hovedkvarteret (arbeidsområder, fellesområder, kantine, møte- og støtterom) basert på designguiden og inventarprosjektet.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Utarbeidelse av et prosessdesign for prosessen frem til ibruktakelse av bygningen. Involvering av seksjonsdirektører via dialogmøter med fokus på designguide og plaseringsplaner. Fasilitering av prosjektgruppemøter og workshops med tverrfaglige brukergrupper med fokus på utredning av funksjonskrav og bruk av de nye fysiske rammer.

Utvikling av dialogverktøy i forbindelse med implementeringen av den fleksible arbeidsplassen.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.