DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

DEAS - workplace design

Prosjektet omfattet også utforming og detaljprosjektering av alle kontormiljøer med fokus på å sikre at karakter, uttrykk, design og fargevalg understøtter identiteten som DEAS ønsker å signalisere i det nye domisilet.
 DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

DEAS A/S

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

8 800 m2

År

2011-2012

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Gjennom planleggingen av leiekontrakten ble møterom strategisk plassert for å forbedre flyten i bygningen og skape mer attraktive områder til felles- og støttefasiliteter. Plasseringen av møterommene brøt monotonien i de åpne arealene og skapte en rekke lommer for arbeidsområder. For å synliggjøre deres tilstedeværelse i det delte kontorbygget ble det utviklet en fortelling i samarbeid med DEAS som ble integrert i det fysiske miljøet.

Workplace Design

Utvikling av en designguide som ga retningslinjer for designvalg basert på organisasjonens verdier. Utvikling av en møbelstrategi, inkludert forslag til gjenbruk av eksisterende møbler. Utforming av alle støttefasiliteter basert på behov identifisert med en brukergruppe, samt utforming av Home Store på første etasje.

Styring av innkjøp av møbler via en innkjøpsavtale. Utarbeidelse av fargeforslag til vegger, samt farge- og materialforslag til alle nye møbler. Utvikling av navigasjons- og foliekonsept i samarbeid med en grafisk designer.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Møteledelse i forbindelse med styringsgruppen. Tilrettelegging av brukergruppe med spesielt fokus på kravspesifikasjoner for det fremtidige åpne kontorlandskapet, samt forberedelse av organisasjonen, der ikke alle hadde erfaring med åpne kontorlandskap.

Organisering av et møte med de ansatte, der skisserte scenarier for utforming og plassering i leiemålet ble diskutert. Utarbeidelse av materiale til informasjonsmøter for å sikre åpenhet og forståelse for hvorfor de fysiske rammene ble organisert som de ble.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.