VELUX - Kantine. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

VELUX - Kantine

VELUX kantinen på hovedkontoret i Hørsholm har gått fra å være en kantine de ansatte ikke ønsket å gå til, til et sted de aktivt velger å gå til også utenom lunsjpausen. Med fokus på akustikk og en innredning som danner små kroker og hjørner, er det skapt et rom som i tillegg til å ha en spisefunksjon, fungerer som en forlengelse av kontorets arbeidsmiljø.
 VELUX - Kantine. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

VELUX A/S

Adresse

Hørsholm, Danmark

Omfang

530 m²

År

2017-2018

Arkitekt

Arkitekt & Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kantinen er innredet med variasjon i møbler, materialer, overflater og teksturer, noe som gjør kantinen innbydende, anvendelig og samtidig enkel å vedlikeholde.

Workplace Design

Utvikling av en designguide for kantinen for å gjenspeile VELUX verdier og kultur. Designguiden skal også kunne videreutvikles til å gjelde for VELUX kontorer generelt.

Utarbeidelse av bruksscenarier for utformingen av kantinen og tre interiørdesignscenarier, basert på forutsetningen om at rommet skal fungere som en kantine, et møtested og et rom for større arrangementer. Vurdering av kantinens flyt, med tanke på optimalisering og plassering av servering, drikkestasjoner og brød- og kaffestasjoner.

Utarbeidelse av visualiseringer som viser ulike oppsett med ulik møblering og overflater som beslutningsgrunnlag.

Utvikling av et møbel- og belysningskonsept, samt et overordnet budsjett som grunnlag for en prioriteringsprosess.

Identifisering og fastsettelse av hvilke typer møbler det vil være behov for i den nye kantinen, samt forslag til kravspesifikasjoner for nye møbler, inkludert krav til overflater, størrelser, fleksibilitet og antall. Utarbeidelse av inventarliste for innhenting av tilbud, med endelig forslag til farge- og materialvalg basert på de valgte inventartypene og fargekonseptet i designguiden.

Bistand i forbindelse med montering av inventar, inkludert kvalitetssikring og mangelvurdering.

Prosessledelse og Brukerinvolvering

Tilrettelegging av prosessen rundt ombyggingen av kantinen, inkludert forslag og valg av utforming og fremtidig bruk av kantinen. Utarbeidelse av budsjett og tidsplan for ombyggingsprosjektet.

Analyse av innspill fra involvering av ansatte og ledere gjennom ambassadørworkshops og «kick-offs», med tanke på å utarbeide en veiledning for formspråk, møbelkarakter, farger og materialitet.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.