Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Valcon - workplace design

I prosjektet ble det skapt visuell sammenheng og transparens i en signifikant bygningsform, karakterisert av en 8-tallsformet uendelig flyt. Bygningens spesielle romligheter ble fremhevet for å oppnå maksimal effekt, ved å fargelegge kjerneområdene og de omkringliggende støttefunksjonene med den historiske bygningens opprinnelige veggfarger. Denne klare og omfattende tilnærmingen skapte en forbindelse mellom ulike funksjoner, og det var i dette møtet at detaljene vokste frem.
 Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Valcon

Adresse

København, Danmark

Omfang

1 600 m²

År

2017-2018

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Lightscapes

Workplace Design

Utvikling og implementering av et konsept for et nytt arbeidsmiljø, ankomstområde og kantine.

Utarbeidelse av en designguide basert på innspill fra brukergruppen og bygningens materialer, overflater og farger. Utvikling av et designkonsept for den overordnede interiørdesignen og de spesifikke møbeltypene som en del av designguiden. Hensikten med designguiden var å sikre at valg av møbleringstyper, materialer og farger gjenspeilet Valcons identitet og samtidig støttet opp om bygningens særpreg og særtrekk.

Utarbeidelse av en overordnet plan for plassering av avdelinger og organisering med fokus på å skape differensierte arbeidsområder som kunne understøtte ulike arbeidsmetoder og stemninger.

Detaljprosjektering av ankomstområde, kantine, arbeidsmiljøer samt støtte- og fellesarealer, basert på ulike designscenarier som møtte Valcons behov og ønsker fra brukerinvolveringen.

Utarbeidelse av et inventarprosjekt inkludert kravspesifikasjoner for nytt inventar, konsept for bruk av eksisterende inventar, som var basert på et inventarbudsjett som ble utarbeidet basert på de ønskede interiørdesignscenariene.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Løpende møter med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Etablering av brukergrupper for å styrke involvering og eierskap i prosessen. Organisering av workshops med fokus på identitet som en del av den påfølgende utarbeidelsen av en designguide og med fokus på funksjonalitet i forhold til fremtidig disponering av leiekontrakten.

Planlegging av referansebesøk til relevante steder som kan gi inspirasjon og danne et felles utgangspunkt i diskusjonen om det fremtidige arbeidsmiljøet.

Tilrettelegging av en tverrfaglig ambassadørgruppe med fokus på fremtidige arbeidsmetoder og oppgaver.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.