Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design

I utformingen av kontormiljøet ble det lagt særlig vekt på å gi den nye kontorbygningen en homogen karakter, ettersom den nye leiekontrakt sto i sterk kontrast til de karakteristiske leiekontraktene i sentrum av København, som begge selskapene fraflyttet. Basert på en kjøpsavtale med begrensede opsjoner ble det skapt et arbeidsmiljø med både liv og sjel gjennom fargevalg og nøye utvalgte møbler.
 Boligforeningen 3B & Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark

Adresse

København, Danmark

Omfang

4 900 m2

År

2014

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Bearbeiding av skisseforslag til optimalisering av arealutnyttelsen i kontorlokalene, noe som resulterte i en effektivisering av arbeidsområdene med 20 % og flere arealer som kunne utnyttes som bruksarealer.

Utarbeidelse av en designguide som etablerte overordnede betraktninger om identitet og sikret at det ble skapt en rød tråd i valgene som ble gjort i løpet av prosessen.

Utvikling av innplaseringsprinsipper og scenarier som grunnlag for dialog med ledelsen om fremtidig plasering av de to organisasjonene og utvikling av en endelig innplaseringsplan.

Detaljprosjektering av sentralt møtesenter, styrerom, multifunksjonell kantine og alle kontorarealer.

Fastleggelse og valg av inventar basert på designguiden med fokus på materialer og farger, og påfølgende innkjøp av møbler via en SKI-avtale. Design av spesialinventar til styrerommet.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Utarbeidelse av prosessdesign for hele prosessen, der to organisasjoner skulle bli enige om et fremtidig felles kontorhus.

Tilrettelegging av en felles styringsgruppe og tverrgående brukergrupper. Brukergruppene arbeidet med temaene identitet, bruken av huset, IT og AV og drift. Involvering av ledere for å gjøre dem til ambassadører for prosjektet i organisasjonene.

Kontinuerlig organisering av informasjonsmøter med ledere hvert kvartal for å sikre tydelig kommunikasjon om prosjektet og prosessen. Planlegging av informasjonsmøter og nyhetsbrev i dialog med kommunikasjonsavdelingene.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.