Rambøll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Rambøll HQ - workplace design

Rambølls nye hovedkontor ble designet som et inspirerende kontormiljø, basert på enkle justerbare parametere for å skape en enkel og karakterfull effekt. Ved å jobbe med materialitet og farger som gjennomgående designelementer ble det skapt mangfold, opplevelser og sammenheng i et stort kontorhus. Hovedkontoret ble utformet som et nærværende og visjonært sted gjennom en kombinasjon av fargebruk og et mykt formspråk.
 Rambøll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Rambøll Danmark

Adresse

København, Danmark

Omfang

40 000 m2

År

2007-2010

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kunstner

Nils Erik Gjerdevik

Workplace Design

Utarbeidelse av en designguide for hovedkontoret, knyttet til Rambølls merkevarestrategi, som etablerte retningslinjer for designspråk og farger.

Utarbeidelse av en innredningsguide for kontorarealer som grunnlag for dialog med de enkelte avdelingene. Fokuset var å opprettholde en rød tråd i innredningen, samtidig som det skapes muligheter for lokale tilpasninger til spesifikke arbeidsmetoder. Utarbeidelse av en innredningsguide som grunnlag for anbudsdokumenter for innredning i alle områder av bygningen. Prosjektledelse av hele innredningsprosessen i forbindelse med valg og håndtering av innkjøp til innredning, samt valg av alle materialer og overflater.

Detaljinnredning av alle områder i hele hovedkvarteret, inkludert ankomstområde, opplæringsfasiliteter, sentralt møtesenter, kantine og offentlig kafé og alle kontormiljøer. Bistod Rambølls prosjektleder med hele innflyttingsprosessen, inkludert alle leietakerleveranser og eksisterende inventar. Koordinering av alle møbelleverandører i forbindelse med innflytting, og bistand i forbindelse med mangelgjennomgang av alle leveranser.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Utarbeidelse av prosessdesign for involvering av direktører, ledere, ambassadører og fokusgrupper.

Organisering av workshops for ledere og ansatte som en del av en helhetlig endringsprosess, med særlig fokus på å skape et nytt kontormiljø med aktivitetsbasert bruk. Fasilitering av en prosess for direktørgruppen med fokus på strategisk arealutnyttelse og posisjonering av organisasjonen.

Tilrettelegging av en prosess for direktørgruppen med fokus på strategisk arealbruk og posisjonering av organisasjonen, som et verktøy for å støtte nye former for samarbeid og relasjoner.

Tilrettelegging av fokusgrupper om identitet og inventar i et seks måneders program. Organisering av workshops, dialogmøter, referansebesøk og etablering av testoppsett av møbler for funksjonstesting.

Etablering av pilotprosjekter i eksisterende fysiske omgivelser for å teste nye typer støttefasiliteter og konseptet med delte arbeidsstasjoner.

Organisering av informasjonsmøter om prosjektet gjennom hele prosessen for enheter, avdelinger og ledergrupper. Bistod kommunikasjonsavdelingen med å utvikle en kommunikasjonsplan knyttet til selve flytteprosessen.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.