Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård

Landskapslösningen runt Carlsbergs huvudkontor överbryggar klyftan mellan dåtid och nutid, inomhus och utomhus, offentligt och privat, samt med klimatanpassning som fokuspunkter.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

Storkeengen

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

Båtparken

Klimatanpassning och utveckling av Aalborg Vestby vid Limfjorden kommer att skydda mot översvämningar och skapa ett attraktivt fjord- och parkliv, som förbinder vattnet med staden och stöder områdets identitet.

Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster

En ny översiktsplan för hamnen i Nykøbing Falster som förenar staden och sundet. Samt omvandlar industrihamnen till en levande stadsdel med bostäder, kulturliv och stadsrum med integrerat klimatskydd.

Holes Bay, Poole - Masterplan

Masterplanen förvandlar ett otillgängligt industriellt hamnområde till ett nytt livligt och levande område. Detta genom att införa en ny strandpromenad och en strategi för det offentliga rummet, som omdefinierar vattenkanten och integrerar nya lösningar fö

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Stigsborg hamnområde, Stadsmiljöer och Landskap

Omvandling av ett gammalt industriområde till en ny attraktiv stadsdel i centrala Ålborg. Ambitionen är att skapa den grönaste stadsdelen i Ålborg och föra vidare den historiska stadskärnans DNA.

Det ny SIMAC, Masterplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

HOFOR Kløvermarksvej, personalbyggnad & Pumpstation

Danmarks största pumpstation för avloppsvatten kombinerar driftstekniska lösningar med en behaglig och inspirerande fysisk arbetsmiljö.

Klimatbandet i Randers

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.

Byen til Vandet - föranalyse

Stadsutveckling i Randers som förenar stadsliv, natur, klimatanpassning, infrastruktur och ekonomi och binda samman den jylländska medeltida staden med natur och vatten.
Visa fler projekter