Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård

Landskapslösningen runt Carlsbergs huvudkontor överbryggar klyftan mellan dåtid och nutid, inomhus och utomhus, offentligt och privat, samt med klimatanpassning som fokuspunkter.
 Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg Breweries A/S

Adress

Valby, København, Denmark

Omfattning

9 500 m²

År

2008-2022

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2008

Byggherrerådgivning

EKJ Rådgivende Ingeniører

Entreprenör

Aarsleff

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Andra plats i Paysage ECOtech Green Award i kategorin HI-TECH CITY LANDSCAPE: NBS and SUDS. 2022
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2008

Landskapsanläggningen runt Carlsbergs huvudkontor bygger på platsens långa historiska tradition av att knyta samman byggnader, trädgårdar och landskap. Byggnaden har flätats samman med den befintliga trädgården i ett anpassat och varsamt uttryck, där byggnadens geometri och terrasser följer terrängen och anpassas efter trädgårdens stora skyddsvärda träd med sina stora kronor. Källans historiska betydelse har omtolkats som ett nytt karaktäristiskt, funktionellt och skulpturalt inslag i landskapet, som ger bryggare Jacobsens gamla romantiska trädgård nya sociala och rekreativa dimensioner. Det nya skulpturala vattenelementet ”Kilde” är placerat på kanten mellan nytt och gammalt, trädgård och byggnad och markerar varsamt mötet mellan huvudkontorets nära uppehållsytor och den skyddade trädgården. Trädgården omvandlas på så vis till ett offentligt rekreationsrum och går in i en ny era med större offentlighet och användning, där klimatanpassning och tillgänglighet vävs samman med platsens kulturarv.

Uppehållsnischer och regnvattenuppsamling

Detta nya stora vattenelementet ”Kilden” består av tre sammankopplade tolkningar av vatten: I den övre trädgården finns en spegeldamm med näckrosor, och bredvid den en stiliserad tolkning av en bäck. Detta slutar i en etagehög kaskad som leder till en upphöjd sjö med iris och vattengräs. Regnvatten från tak och andra ytor samlas upp och hanteras lokalt. Det uppsamlade regnvattnet återvinns i trädgårdens skulpturala vattenkaskad. Ytvatten som inte används lagras i ett nedgrävt regnvattenmagasin och återcirkuleras för användning i vattenkaskaden. Vattenelementen i ”Kilden” skapar en serie uppehållsnischer och terrasser på båda sidor och skapar en naturlig och skulptural kant mellan offentliga parkytor och huvudkontorets privata uppehållsterrasser. Mellan Källan och den K-märkta, nyklassicistiska trädgården finns en varierad och frodig planteringsbädd med perenner, gräs och mindre buskar som en nytolkning av den tidigare romantiska trädgården som utgjorde trädgårdens gräns i väster.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Klimatanpassning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.