Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Storkeengen

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers löser stadens nuvarande och framtida klimatutmaningar genom att ombilda det närliggande naturområdet, Storkeengen, till en offentlig naturpark, som med hjälp av klimatanpassning för samman det unika naturdeltat längs Gudenån med Randers stadskärna och stadens invånare.
 Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

Randers Kommune och Vandmiljø Randers

Adress

Randers, Denmark

Omfattning

83 ha

År

2017-2023

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2017

Entreprenör

Jakobsen & Blindkilde

Ingenjör

WSP Danmark

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Geo

Pris
  • Green GOOD DESIGN™ Award. 2019
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Genom klimatanpassningsprojektet Storkeengen hanterar klimatanpassningen inte enbart de ökade vattenmassorna utan de tillför även mervärde till området. Det gör man genom att kombinera synliga tekniska lösningar för spillvatten med platser för rekreativ aktivitet och närhet till naturen, vilket ökar områdets tillgänglighet och bidrar till nya naturupplevelser alldeles i närheten av Randers stad.

Med hjälp av nya skyfallsvägar i Vorup samlas vatten upp från tak, parkeringsplatser och vägar, och leds vidare till Storkeengen. Här samlas vattnet upp i reningsbassänger utformade som naturliga våtängsmarker, innan det slutligen leds ut i Gudenån. Ett nytt dike mellan Storkeengen och Gudenåen säkerställer både effektiv rening av regnvattnet och skyddar de mer låglänta delarna av Vorup mot stormfloder. Samtidigt skapar diket nya stigar mellan Randers stadskärna och naturområdena i väster.

Storkeengen är ett klimatanpassningsprojekt på naturens villkor – även när det gäller projektets spillvattenstekniska lösningar, som har utformats för att stärka våtängens natur. För att öka tillgängligheten samt öka naturupplevelsen skapas nya stigar och aktivitetsplatåer där man kan komma riktigt nära Storkeengens våtängens skiftande karaktär och växt- och djurliv. Platåerna ger bland annat möjlighet att uppleva områdets betande boskap på nära håll, njuta av solnedgången eller lägga i kanoten i Gudenån.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Klimatanpassning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.