Storkeengen

Storkeengen

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamiskt och hållbart aktivitetslandskap runt ”Hjärtat”, Ikasts nya aktivitets- och samlingspunkt, som förenar utbildning, sport, fritid, kultur och sociala initiativ.

Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård

Landskapslösningen runt Carlsbergs huvudkontor överbryggar klyftan mellan dåtid och nutid, inomhus och utomhus, offentligt och privat, samt med klimatanpassning som fokuspunkter.

Klimatbandet i Randers

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.

Copenhagen International School, Landskap

Ett lekande landskap runt den nya Copenhagen International School i Nordhavn, Köpenhamn, utgör ramen för lek och aktiviteter för alla skolans åldersgrupper.

Bestseller kontorshus, Landskap

Utomhusytor, gröna gård atrier och design av takträdgårdar i samband med Bestsellers kontorsbyggnad i Aarhus hamn.

Aalborg Havnefront II

Masterplanen för den andra etappen av Aalborg Havnefront bygger på principerna för den första etappen, med promenadstråket som ett samlande element.

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Båtparken

Klimatanpassning och utveckling av Aalborg Vestby vid Limfjorden kommer att skydda mot översvämningar och skapa ett attraktivt fjord- och parkliv, som förbinder vattnet med staden och stöder områdets identitet.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark är hjärtat i det unika sammanhängande campus i Aarhus.

Batteriet Sixtus

Skydd och restaurering av de bevarade befästningar på Holmen.

Landskapskoncept Dannevirke

Landskapskonceptet vid Dannevirke fästning förbättrar kommunikation, orientering, tillgänglighet och sittmöjligheter. Samtidigt skyddar konceptet det historiska monumentet och dess omgivningar i den arkeologiska parken.

LEGO® Campus

LEGO® Campus är ett kontorskomplex och en park som byggts för flexibilitet och hållbarhet, och som stödjer LEGO Groups starka företagsvärderingar och lekfulla kultur.
Visa fler projekter