Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamiskt och hållbart aktivitetslandskap runt ”Hjärtat”, Ikasts nya aktivitets- och samlingspunkt, som förenar utbildning, sport, fritid, kultur och sociala initiativ.

Mjøsfronten

Mjøsfronten är en 50 000 kvadratmeter stor sjöfront i Hamar kommun, Norge. Projektet syftar till att skapa en levande mötesplats och knyta staden Hamar närmare sjön Mjøsa, som är Norges största sjö.

Aarhus Blueline

Landskapskoncept för den södra piren i den nya yttre hamnen i Aarhus, med stenrev, lagun och åtgärder för biologisk mångfald samt bastioner för fiske, sport och fritid.

Carlsberg Central Office Landskap och renovering av Carl Jacobsens trädgård

Landskapslösningen runt Carlsbergs huvudkontor överbryggar klyftan mellan dåtid och nutid, inomhus och utomhus, offentligt och privat, samt med klimatanpassning som fokuspunkter.

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Klimatbandet i Randers

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.

Copenhagen International School, Landskap

Ett lekande landskap runt den nya Copenhagen International School i Nordhavn, Köpenhamn, utgör ramen för lek och aktiviteter för alla skolans åldersgrupper.

Bestseller kontorshus, Landskap

Utomhusytor, gröna gård atrier och design av takträdgårdar i samband med Bestsellers kontorsbyggnad i Aarhus hamn.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark är hjärtat i det unika sammanhängande campus i Aarhus.

Båtparken

Klimatanpassning och utveckling av Aalborg Vestby vid Limfjorden kommer att skydda mot översvämningar och skapa ett attraktivt fjord- och parkliv, som förbinder vattnet med staden och stöder områdets identitet.

Batteriet Sixtus

Skydd och restaurering av de bevarade befästningar på Holmen.

Fernbahnhof Hamburg-Altona utomhusområden

Utformning av ett stadsrum som återknyter och gör omgivningen kring den nya tågstationen i Hamburg-Altona grönare.

Landskapskoncept Dannevirke

Landskapskonceptet vid Dannevirke fästning förbättrar kommunikation, orientering, tillgänglighet och sittmöjligheter. Samtidigt skyddar konceptet det historiska monumentet och dess omgivningar i den arkeologiska parken.
Visa fler projekter