Stigsborg hamnområde, Stadsmiljöer och Landskap. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Stigsborg hamnområde, Stadsmiljöer och Landskap

Omvandling av ett gammalt industriområde till en ny attraktiv stadsdel i centrala Ålborg. Ambitionen är att skapa den grönaste stadsdelen i Ålborg och föra vidare den historiska stadskärnans DNA.
 Stigsborg hamnområde, Stadsmiljöer och Landskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Stigsborg Havnefront P/S

Adress

Nørresundby, Denmark

Omfattning

33 ha, 2 000 boliger

År

2020-2024

Entreprenör

A.Enggaard A/S

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Light Bureau Denmark

Stigsborg är den första etappen i det stora stadsutvecklingsprojekt i vilket Ålborgs gamla industritomter förvandlas till en ny attraktiv stadsdel. Stigsborgs hamnområde är ett av Danmarks största strandnära utvecklingsprojekt. Det resulterar i Ålborgs största park och blir en helt ny stadsdel i Ålborg. Omvandlingen av Stigsborgs hamnområde förväntas pågå i 25–30 år och kommer att ge 2 000 bostäder, huvudsakligen hyreslägenheter och bostadsrätter i hus med 4–6 våningar. Offentliga institutioner som skolor, vårdcentraler och småföretag kommer också att få plats i området.

En integrerad design

I arbetet med Stigsborg har C.F. Møller Architects tillämpat en integrerad design där byggnads- och landskapsdesignprocessen från början länkas samman till en integrerad helhet, istället för att vara två separata processer. I projektförberedelserna har det varit centralt att utforma och projektera attraktiva, levande och gröna ytor runt byggnaderna. Detta uppnås bland annat genom att upprätta en grön kantzon som också underlättar övergången mellan det allmänna och det privata, och genom att införliva diken och bassänger som leder dagvatten via en regnvattenledning till gatuplanteringar som samlar upp regnvattnet och bidrar till att skydda det kustnära området från höga vattenstånd. Gatorna i den nya stadsdelen utformas som gröna rum med goda uppehålls- och lekmöjligheter, samt mindre stadsmiljöer med en genomgående promenad med cykel- och gångförbindelser. C.F. Møller Architects har i samarbete med EcoVillage också arbetat med den nya hållbara stadsdelen Community.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Klimatanpassning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.