Aviapolis Core

Masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner.

Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster

En ny översiktsplan för hamnen i Nykøbing Falster som förenar staden och sundet. Samt omvandlar industrihamnen till en levande stadsdel med bostäder, kulturliv och stadsrum med integrerat klimatskydd.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

The Laindon Centre

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

Det ny SIMAC, Masterplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

CeresByen, masterplan och lokalplan

Omvandlingen av Ceresbryggeriets industrifastigheter i centrala Aarhus till en alldeles ny och levande stadsdel.

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

CBS - Campus in Society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

Dalum Pappersfabrik

Den övergripande planen för Dalum Pappersfabrik förvandlar det historiska industriområdet till en ny, varierad stadsdel med nära kontakt till både naturen och centrala Odense.

Granton Waterfront Development

Översiktsplan som omfattar landskaps- och byggnadsdesign, för att omvandla historiskt hamnområde till ett hållbart kvarter som ansluter till Edinburghs centrum, och fungerar som spjutspets för framtida klimatanpassning.

NTNU Campus Trondheim

Omvandling och utveckling av NTNUs campus, som stärker forskning och information genom att bryta ner barriärer mellan studenter, forskare och olika discipliner för att också stärka relationen till näringslivet och staden.

Pakhuskajen, Odense

En nedlagd industrihamn i Odense i Danmark har förvandlats till ett livligt område med öppna torg, grönområden och bostäder som förbinder hamnen med staden.
Visa fler projekter