Energi-, klimat- och miljöpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning

Energi-, klimat- och miljöpark

Hillerød Forsynings blivande energi-, klimat- och miljöpark blir en demonstrationspark för energi och klimat, som i sig är en framåtblickande och ambitiös vision av hur vi bäst tar hand om vår planet. Den ger också möjlighet för exempelvis skolklasser att komma och se det gröna budskapet omsatt i praktiken och allmänheten kan få glädje av området som bland annat har klätteröar uppbyggda av återvunnen jord och promenader som löper genom våtmarkens rika fågelliv.
 Energi-, klimat- och miljöpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning
Fakta

Uppdragsgivare

Hillerød Forsyning

Adress

Hillerød, Denmark

Omfattning

50 ha

År

2013-2019

Ingenjör

MOE

Landskap

C.F. Møller Architects

Ett område på cirka 50 hektar kommer att rymma reningsverk, återvinningsstation för företag och privatpersoner, geotermisk och biomassebaserad värmeproduktion, testfält för energiformer som bygger på sol, vind och biomassa samt huvudkontor och utbildningscenter för Hillerød Forsyning. Istället för att bygga en teknisk anläggning sker uppsamlingen av regnvatten från de närliggande bostadsområdena i ett nyskapat naturområde.

En viktig utgångspunkt i planeringen har varit att utnyttja topografin för att skapa förutsättningar för enkel åtkomst och avvattning. Dessutom har man redan från början haft en s.k. exit-strategi för hur området i framtiden ska kunna återföras till sitt naturliga tillstånd.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.