Det ny SIMAC, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT

Det ny SIMAC, Masterplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.
 Det ny SIMAC, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT
Fakta

Uppdragsgivare

Svendborg Kommune

Adress

Svendborg, Denmark

Omfattning

82 640 m²

År

2019-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2019

Byggherrerådgivning

Gottlieb Paludan

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med EFFEKT Architects

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med EFFEKT Architects

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2019

Industriområdet söder om Nyborgvej är en idag gömd och outnyttjad plats i staden, men i den nya översiktsplanen förvandlas området till en levande och innovativ miljö. Översiktsplanen binder samman de omgivande stadsdelarna och upprättar meningsfulla övergångar mellan staden och hamnens historiska byggnadsstruktur.

Nya Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) kommer att vara fokuspunkten för den nya hamnstadsdelen som utgår ifrån platsens befintliga strukturer och flätar samman hamnens stora volymer med den historiska stadens omväxlande urbana struktur. Översiktsplanen bygger på kommunens dokument ”Fremtidens havn: Udviklingsplan for Svendborg Havn”, och skapar en omväxlande stad med bostäder och företag kring den åter tillgängliggjorda Kobberbækken.

Den nya planen återspeglar skalan från stadens centrum med öppna kvarter, torg, promenadstråk och gröna stadsmiljöer. Radhus och lägenhetshus med 3–5 våningar – alla med nära förbindelse till de gröna torgen – placeras längs den natursköna Kobberbækken. Den tillgängliggjorda bäcken skapa många nya möjligheter, både socialt och ur ett fritidsperspektiv, och återställer ett av stadens utmärkande landskapselement. Den skapar naturlig regnvattenavrinning, gröna vägförbindelser, bättre biologisk mångfald och blir en attraktion för de nya områdena och bostäderna runt Nordre kaj. Kaféer, restauranger och detaljhandel, men också verkstäder och andra typer av utåtriktade maritima näringar, planeras längs strandpromenaden.

Kajen, vattnet och de intilliggande stadsdelarna erbjuder en mängd aktiviteter både för stadens medborgare och för studenterna på nya SIMAC, som tillsammans med de befintliga kulturarvsbyggnaderna framträder som ett landmärke i hamnen. Bredvid nya SIMAC placeras ett maritimt företagscampus för entreprenörer med starka produktidéer för framtidens sjöfartsindustri. Företagscampuset har direkt till gång till levande kajytor och rekreationsområden med utrymme för innovativa projekt och optimala platser för interaktion mellan nya SIMAC, näringslivet och staden Svendborg.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.