HOFOR Kløvermarksvej, personalbyggnad & Pumpstation. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

HOFOR Kløvermarksvej, personalbyggnad & Pumpstation

Danmarks största pumpstation för avloppsvatten kombinerar driftstekniska lösningar med en behaglig och inspirerande fysisk arbetsmiljö.
 HOFOR Kløvermarksvej, personalbyggnad & Pumpstation. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

HOFOR A/S

Adress

København, Denmark

Omfattning

7 400 m² nybyggnation + 21.200 m² landskap

År

2014-2019

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Ingenjör

Krüger A/S (totalrådgiver), EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Mitt i en tät och varierad stadsbebyggelse, med den historiska pumpstationen från 1901, är den nya pumpstationen ett riktigt landmärke som skapar ett övergripande arkitektoniskt band mellan nytt och gammalt, mellan stad och teknik. Den nya pumpstationen för avloppsvatten, som är den största i Danmark, sätter en ny standard för försörjningslösningar i danska städer genom kombinationen av de bästa drifttekniska lösningarna och en behaglig och inspirerande fysisk arbetsmiljö. Med gröna tak och två karakteristiska trycktorn på 24 meter är den nya pumpstationen en modern motsvarighet till den historiska pumpstationen, och den runda konstruktionen markerar den optimala formen på pumpkällare och sump. Fasadens röda tegel är en referens till andra röda stenbyggnader i området, bland annat den ursprungliga pumpstationen från 1901 och den nya personalbyggnaden, vilken också är ritad av C.F. Møller Architects.

Rekreationsytor utomhus för anställda

Byggnaden inrymmer 50 anställda som arbetar med hanteringen av avloppsvatten i Köpenhamn. Den uppfyller därför särskilda hygienkrav.

Byggnadens distinkta sågtandade tak och stora takfönster i norrläge gör att första våningens omklädningsrum och gym får dagsljus utan att solvärmen kommer in i byggnaden. På bottenvåningen är arbetsplatserna vända åt öster och väster för att undvika direkt solljus, medan en dubbelhög matsal vetter mot söder och ger tillgång till en liten trädgård. För att framtidssäkra området mot nederbörd har det investerats i en innovativ regnvattenlösning, där regnvattnet från byggnadernas gröna tak leds ner i tre runda försänkta bassänger, där särskilt vattenälskande träskväxter och pilträd pryder området omkring. Uppsamlingen av tak- och ytvatten är tänkt att vara en central del av områdets operativa och visuella profil, med bland annat rekreationsytor utomhus för de anställda i form av regnbäddar. Detta minskar också avsevärt anläggningens hårdlagda yta.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.