Søværket. C.F. Møller

Søværket

Ett tidigare vattenverk har transformerats till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng, vilket främjar den gröna övergången när det gäller vatten, miljö och energi.
 Søværket. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Energi Viborg, Viborg Varme, Viborg Kommune

Adress

Viborg, Denmark

Omfattning

1 ha

År

2022-

Landskap

C.F. Møller Architects

Den gamla röda vattenverksbyggnaden vid Sct. Kjelds Gade på Nørresø är en viktig del av Viborgs historia, eftersom här fanns stadens första vattenverk, som garanterade att invånarna i Viborg fick rent dricksvatten i början av 1900-talet. Nu återanvänds det tidigare vattenverket till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng, vilket främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Anläggningen vid sjön förmedlar sin egen historia genom att bevara och (åter)använda både den gamla vattenverksbyggnaden och den senare renvattentanken. I vattenverksbyggnaden finns ett värmepumpssystem som försörjer områdets fjärrvärmeförbrukare genom att utvinna värme från de gamla brunnarna.

Lekfull förmedling av både historia och teknik

I tanken för rent vatten kommer det att finnas ett reningsverk för fosfor som ska användas i värmeproduktionen, medan ett lek- och rekreationsområde kommer att anläggas på tankens yta. Här kan du uppleva både områdets historiska funktion som vattenverk och dess nya funktioner för värmeproduktion och hantering av regnvatten. Detta framgår av användningen av vattenledningar vid utformningen av bord och bänkar.

En bassäng som täcker större delen av Søværkets yta har skapats runt sittplatsen för renvattentanken, som kan rymma 5 500 m3 regnvatten. I bassängen renas regnvatten från avrinningsområdet, som avleds separat, innan det släpps ut i sjön Nørres. På detta sätt kommer Søværkets att bidra till stadslivet, energiförsörjningen och vattenkvaliteten i framtiden, samtidigt som den historiska berättelsen stärks.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborgs kommun och C.F. Møller Architects. Projektet Søværket visar hur man kan återanvända gamla tekniska anläggningar på innovativa sätt, vilket gynnar både miljön och invånarna.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.