Fernbahnhof Hamburg-Altona

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

Lunds centralstation

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Det nya parkerings- och aktivitetshuset Kulhuset i Sydhavnsområdet i Århus är format med en helt ny tanke om parkering, stadsliv och kommunikationer, och bidrar till stadsdelens omvandling.

Aarhus Hamn, masterplan

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg utvecklas till ett tillgängligt och landskapsintegrerat resursverk, som visuellt smälter in i sin omgivning och tillför ett nytt aktivitetsstråk för besökare.

Banekvarteret - Aarhus Centralstation

Utvecklingsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.

Centralstaden - Stockholm Centralstation

Nya Centralstaden flätar samman resande, arbete, bostäder, kultur och näringsliv i en framåtblickande robust knutpunkt genom att förena dåtid, nutid och framtid under mottot ”Hylla Stockholm!”

Uppsala Central

Utvecklingsplan för Uppsala C med syfte att skapa en levande mötesplats, och samtidigt en attraktiv och effektiv trafiknod. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och stadskärnan i anslutning till stationsområdet.

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

Tofta skjutfält

Nya faciliteter for at utöka Försvarsmaktens kapacitet på Gotland.

Kulturbro-Aalborg

En ny gång- och cykelbro, sammanbyggd med den befintliga järnvägsbron över Limfjorden.

Slussen

Masterplan för området vid Slussen i Stockholm som binder ihop Södermalm och Gamla Stan.
Visa fler projekter