Båtparken. C.F. Møller

Båtparken

Klimatanpassning och utveckling av Aalborg Vestby vid Limfjorden kommer att skydda mot översvämningar och skapa ett attraktivt fjord- och parkliv, som förbinder vattnet med staden och stöder områdets identitet.
 Båtparken. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Kommune

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

30 ha

År

2022-2027

Tävling

1:a pris i iarkitekttävling. 2022

Byggherrerådgivning

COWI

Ingenjör

EKJ

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Deltares Raw Mobility Arki_lab

Pris
Pris
  • 1:a pris i iarkitekttävling. 2022

Aalborg Vestbys kust- och hamnområden vid Limfjorden är drabbade av översvämningar på grund av stigande vattennivåer och frekventa stormar, vilket är en utmaning för hamnens konstruktion och för affärs- och bostadsområdet i Aalborg Vestby. Området sträcker sig från den nedlagda spritfabriken till Vestre Fjordpark och är den sista delen av området längs fjorden som hotas av översvämningar och som verkar vara avskild från Aalborg stad. I området finns två båthamnar, en matmarknad och en bro över fjorden. Båtparken kommer att klimatsäkra både hamnarna och Aalborg Vestby. Samtidigt skapas en ny rekreativ länk mellan vattnet och staden utan att förlora den unika karaktär som uppstått genom kontrasten mellan de välorganiserade och täta kvarteren i Vestbyen och den mångsidiga hamnmiljön.

Nya vistelseplatser

Den övergripande klimatsäkringen av Vestbyen etableras med ett dike i den gröna parken mellan hamnen och staden, som ett slingrande landskapselement med naturligt formade, kontinuerliga kullar som rör sig genom parken och skapar rum och sittplatser, avskärmade från den trafikerade vägen från centrum till Vestbyen. För att skapa en länk mellan hamnen och staden bryts vallen av portaler mellan staden och hamnen, som bjuder in områdets användare att stanna till vid vattnet.

Stadsrum som för närvarande inte är sammankopplade kommer att kopplas samman i en ny bana med kullerstenar från hamnkanten, som kommer att ha en träpromenad med sittplatser på olika nivåer. Kajkanten kommer att höjas upp, vilket skyddar Skudehaven men ger tillgång till fjorden och hamnbassängen, som inbjuder till aktivitet vid och i vattnet.

Med en framtid som präglas av stormar och översvämningar visar Båtparken hur kustnära stadsmiljöer kan anpassas och existera i enlighet med klimatförändringarna.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.