Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster. C.F. Møller. Photo: Erik Nord

Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster

En ny översiktsplan för hamnen i Nykøbing Falster som förenar staden och sundet. Samt omvandlar industrihamnen till en levande stadsdel med bostäder, kulturliv och stadsrum med integrerat klimatskydd.
 Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Guldborgsund Kommune

Adress

Nykøbing Falster, Denmark

Omfattning

120 600 m²

År

2021-

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

I och med utvecklingen av Guldborgsunds hamn kommer Nykøbing Falster att få gröna omgivningar och en rekreativ hamnatmosfär som är nära knuten till stadens centrum. Stadslivet öppnar sig mot ljudet och den gamla industrihamnen blir tillgänglig och attraktiv. Förutom att det nya hamnområdet innehåller affärsverksamhet och bostäder, består det också av offentliga funktioner och stadsrum för stadens övriga invånare och besökare.

Hamnens historia bevaras och omtolkas genom gamla silos, lagerlokaler och hamnbyggnader som stadsrummen är centrerade kring. Med respekt för originalet omvandlas byggnaderna till utrymmen för kulturinstitutioner, restauranger och offentliga funktioner, som kombineras med en mängd olika bostäder för att säkerställa en varierad blandning av invånare.

Promenaden, tillgången till vattnet och grönområdena gör hamnen till ett attraktivt område för besökare. Samtidigt finns det kulturinstitutioner, kommersiella områden och olika typer av bostäder som garanterar ett liv året runt.

Klimatskydd inbyggt i landskapet

Den övergripande planen för Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster omfattar hela den befintliga industrihamnen och 1,4 kilometer kaj mot sundet. Liksom i andra kuststäder är klimatskydd viktigt i Nykøbing Falster eftersom havsnivån stiger.

Med landskapslösningen vid Guldborgsunds hamn används kustens klimatskydd aktivt så att den inte upplevs som en barriär i omgivningen utan bidrar positivt till boende och landskap. Klimatskyddet integreras i landskapslösningen med upphöjda terrängplattor och platåer, där parkeringslösningarna är dolda i landskapet. Förutom en landskapslösning som gör kusten klimatsäker stöder den samtidigt en aktiv hamnmiljö och ett stadsrum med rekreationsområden.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.