Aarhus Universitetshospital interiør & skiltning. C.F. Møller

Aarhus Universitetshospital interiør & skiltning

C.F. Møller Architects står for udførelsen af interiørprojektet, der er afviklet parallelt og i tæt koordination med byggeprojektetet. Det omfatter bl.a. løst og fast specialinventar, udarbejdelse af interiørmanual for det samlede kompleks, skiltemanual samt bæredygtige løsninger som genbrug og genanvendelse.
 Aarhus Universitetshospital interiør & skiltning. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216.000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m²

År

2013-2017

Bygherrerådgiver

Rådgivergruppen DNU, NIRAS A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Faste inventarelementer som skranker, ekspeditioner, receptioner og en række møbler er designet for at skabe sammenhæng og genkendelighed på tværs af afdelinger og faglige fællesskaber. For at patienten kan finde frem til rette tid og sted er skiltningen udformet efter en overordnet strategi, der letter orienteringen ved hjælp af fx farvesætning både udvendigt og indvendigt.

C.F. Møller indgår i rådgiverkonsortiet for Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH), som er påbegyndt i 2007 og vil strække sig over de næste 12-14 år. AUH samles til et stort hospitalskompleks på størrelse med en dansk provinsby. Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen, samtidig med at det fungerer som en grøn bydel med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve.

Læs mere

Flere projekter | Indretning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.