AUH, helseplanlegging. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

AUH, helseplanlegging

Danmarkshistoriens største sykehusprosjekt, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, skal bygges sammen med eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby til et samlet sykehuskompleks. Det Nye Universitetshospital blir på størrelse med en liten dansk by. Samtidig blir det Aarhus’ største arbeidsplass.
Fakta

Byggherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216 000 m² nybygg, 159.000 m² ombygg = 375.000 m², grunnareal: ca. 970.000 m². 797 senger, 43 dialyseplasser, 80 hotellsenger.

År

2007-2020

Byggherrerådgiver

NIRAS A/S

Ingeniør

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Health

Andre samarbeidspartnere

Lohfert & Lohfert AS

Sykehuset skal fungere både som universitetssykehus, landsdelssenter og basissykehus for innbyggerne i regionen.

C.F. Møller er en del av konsortiet som fungerer som gjennomgående rådgiver for prosjektet, og C.F. Møller Healthcare har en sentral rolle i forhold til funksjonsplanlegging, aktivitets- og kapasitetsanalyser.

Sykehuset blir arbeidsplass for rundt 9500 ansatte, og siden 2008 har C.F. Møller Healthcare løpende arbeidet med brukerinvolvering med rundt 500 representanter fra kliniske avdelinger og servicefunksjoner. Brukerinvolveringen skal sikre at alt fra overordnet konseptutvikling, utarbeiding av hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram til disposisjons- og prosjektforslagsfasene kan påvirkes, inspireres av og forankres i den kliniske hverdagen til de fremtidige brukerne.

Sykehusprosjekter av denne størrelsesorden og karakter gir unike muligheter for nytenking innen de kliniske arbeidsmetodene og den underliggende forsyningslogistikken. Ved å involvere de kliniske avdelingene og serviceavdelingene allerede fra den innledende designfasen, har det arkitektoniske arbeidet kunne gjenspeile og understøtte de kliniske og driftsmessige behov og ønsker.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.