Springfield University Hospital, Helseplanlegging. C.F. Møller

Springfield University Hospital, Helseplanlegging

Springfield University Hospital holder i dag til i viktorianske bygninger i Sør-London. C.F. Møllers nye design av det utdaterte psykiatriske sykehuset bygger på resultatene av den nyeste forskningen på hvordan man fremmer faktorene som øker muligheten til å bli frisk: Recovery.
Fakta

Byggherre

South West London and St. George's Mental Health NHS Trust

Adresse

London, UK

Omfang

200 boenheter

År

2012

Ingeniør

Arup

Andre samarbeidspartnere

Cost management services: Gardiner Theobald

Prosjektet utarbeides i samarbeid med byggherren og med stort fokus på brukerinvolvering i form av både kliniske avdelinger, servicefunksjoner, pasienter og pasientforeninger.

Recovery-tilnærmingen tar tak i en rekke gamle forestillinger og tradisjoner innenfor psykiatrien. For arkitekturen betyr Recovery at fasilitetene skal stimulere den psykiatriske pasientens mestringsevne. Det vil blant annet si at beboerne får enkeltrom med mulighet for privatliv og for å låse sin egen dør, at fellesarealene underbygger sosialt samvær, at det finnes dagslys alle steder og at det er tilgang til frisk luft og gode utendørsarealer.

C.F. Møller Healthcare gjennomfører funksjonsplanlegging, kapasitets- og aktivitetsanalyser, utarbeider hovedfunksjonsprogram for det samlede sykehuset og gjennomfører brukermøter med de kliniske avdelingene for å avdekke kliniske arbeidsmetoder og rombehov.

Dette fokuset på brukerinvolvering i den tidlige planleggingsfasen sikrer at de kliniske forholdene og arbeidsmetodene integreres helt fra starten av i arkitektenes designarbeid.

Som ledd i planleggingsarbeidet klarlegges grensesnittene mellom sykehusets stasjonære aktivitet og den distriktpsykiatriske virksomheten. Også den fremtidige organiseringen av sykehusets forsyningslogistikk tas opp til revisjon og drøfting. Samlet sett medvirker disse tiltakene til å gjøre oss i stand til å gi råd om og designe et fremtidig sykehusbygg som samsvarer best mulig med byggherrens fremtidige behov.

Den gjennomgående ledetråden i arbeidet er å understøtte sykehusets såkalte kliniske servicestrategi (Clinical Service Strategy) og Recovery-tankegangen.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.