Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, byggherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Region Hovedstaden

Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, byggherrerådgivning

Den nye Nordfløyen på Rigshospitalet i København skal romme sengeposter, operasjonssaler, støttefunksjoner og administrasjon. I tillegg skal det etableres en tunnel og gangbro til det eksisterende sykehuset.
 Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, byggherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Region Hovedstaden

Adresse

København Ø, Danmark

Omfang

8 100 m²

År

2017-2019

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Ingeniør

Oluf Jørgensen - byggherrerådgiver SWECO

Arkitekt

LINK Arkitektur og 3XN i samarbejd med Nickl & Partner

Andre samarbeidspartnere

Arkitekter - Link & 3XN

C.F. Møller Architects er rådgiver for byggherren i forbindelse med den nye nordfløyen til Rigshospitalet, fase 2. Bygningen oppføres i åtte etasjer mot vest, som trappes ned til tre etasjer mot øst ved Blegdamsvej. Den deles inn i syv seksjoner, som blir vinklet mot hverandre i en «sikksakk»-struktur for å skape kortere avstander mellom de respektive funksjonene.

Bygningen er delt inn i to faser, hvor fase 1 er på 54 700 m², mens fase 2 er på 8100 m². Fase 1 er under oppførelse, mens fase 2 har vært ute på anbud som totalentreprise, og ble igangsatt i starten av 2018, med C.F. Møller som byggherrerådgiver.

Fase 2 inngår som den åttende lengden i Nordfløyens «sikksakk»-struktur og oppføres i syv etasjer, inkludert kjeller. Bygningen skal i hovedsak inneholde kontorfasiliteter til klinikker og forskning, Neurosenterets ambulerende funksjoner, enheter for kliniske forsøk og laboratorier.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.