Rigsarkivet OPP projekt - Byggherrerådgivning. C.F. Møller

Rigsarkivet OPP projekt - Byggherrerådgivning

Det nye riksarkivet ligger på Kalvebod Brygge i København. Arkivet er bygd opp til å kunne romme rundt 370 hyllekilometer med arkiver, noe som tilsvarer drøyt 800 år av Danmarks historie.
Fakta

Byggherre

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Adresse

København, Danmark

Omfang

370 hyllekilometer til arkiver samt støttefasiliteter

År

2005-2009

Konkurranse

Rådgivningskonkurranse. 2005

Collaborators

C.F. Møller er underrådgiver på arkitektarbeidet for Grant Thornton og Alectia (tidl. Birch & Krogboe A/S)

Premiering
Premiering
  • Rådgivningskonkurranse. 2005

Riksarkivet er anlagt som et offentlig-privat partnerskap (OPP) med privat finansiering. Arkivet er samtidig det første statlige OPP. Det vil si at det er en privat virksomhet som har designet og bygd arkivet og som skal stå for drift og vedlikehold frem til 2037. OPP-leverandører ivaretar det løpende vedlikeholdet og rengjøringen av riksarkivet.

Riksarkivet er en bygning med en helt spesiell funksjon som krever spesiell oppbygging og teknologi. Det er snakk om en bygning med et avansert lager med et spesielt hylle- og trucksystem som gjør at arkivene kan finnes og hentes raskt.. I tillegg må arkivet ha stabilt inneklima og høy brannsikkerhet slik at arkivene bevares best mulig. OPP-løsningen har gitt plass til å utvikle gode og nytenkende løsninger på disse problemstillingene.

C.F. Møller har fungert som byggherrerådgiver og er dessuten underrådgiver for arkitektarbeidet.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.