Nye OUH - Byggherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Nyt OUH

Nye OUH - Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects skal, som byggherrerådgiver for Nyt Odense Universitetshospital (OUH), påse at bygningen tilbyr de aller beste rammene for pasientbehandling, utdanning og forskning ved hjelp av en sammenhengende bygning som samtidig er så fleksibel at sykehuset enkelt kan utvikle seg i takt med ny teknologi og nye behov.
Fakta

Byggherre

Region Syddanmark

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

212 000 m² somatikk, 25.000 m² psykiatri og 36.000 m² universitet - 728 senger

År

2009-2018/2022

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects Niras

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Langebæk, Nosyko

Sykehuset er det eneste i Danmark som er direkte knyttet til et universitet, nemlig Syddansk Universitet, noe som gir et unikt miljø for tverrfaglig samarbeid, utdanning og kunnskapsutveksling.

Som byggherrerådgiver for Nyt OUH skaper C.F. Møller Architects oversikt og kontinuitet under gjennomføringen av det omfattende sykehusprosjektet. Prosjektet inkluderer en kompleks sykehusbygning på 250 000 m², som består av mange forskjellige deler og forhold som alle skal flettes sammen til en helhet. Her skal både logistikkmessige, arbeidsmiljømessige og pasientmessige forhold planlegges sammen i én sammenhengende og helende arkitektur. I denne prosessen bidrar C.F. Møller Architects, som byggherrerådgiver, til å sikre at Nyt OUH lever opp til de forventningene som er satt i prosjektet.

C.F. Møller Architects har blant annet utarbeidet programmer for konseptuelle løsninger og konkurranseprogram som både beskriver prosjektets myke og harde retningslinjer, fra visjon og bruk av helende arkitektur til økonomi, tidsplan og sykehusfaglige forhold, alle forhold som C.F. Møller Architects kontinuerlig gjennom prosjektet har gitt råd om med bakgrunn i erfaringer fra både store og komplekse byggeprosjekter. C.F. Møller Architects har også bistått i brukerprosesser, der forskjellige brukergrupper er involvert i utviklingen av prosjektet, for på den måten å innhente viktig kunnskap fra blant annet pasienter og pårørende.

I 2017 ble prosjektets anbudsform endret fra totalrådgivning til totalentreprise. C.F. Møller er fortsatt byggherrerådgiver etter at prosjektet ble endret til totalentreprise.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.