Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. C.F. Møller

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

C.F. Møller Architects er byggherrerådgiver for Frederikshavn kommune, som har et ønske om å fornye Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. Fornyelsen skal være med på å styrke opplevelsen av kvalitet samtidig som at stedets karakter skal bevares.
 Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Frederikshavn Kommune

Adresse

Skagen, Danmark

Omfang

3 300 m²

År

2015-2017

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Kristine Jensens Tegnestue

Andre samarbeidspartnere

Realdania (som ledd i kampanjen «Stedet tæller»), Inge og Asker Larsens Fond, ENV-Fonden

C.F. Møller har ivaretatt oppgaven som byggherrerådgiver for fornyelsen av Solnedgangspladsen i Gl. Skagen på oppdrag fra Frederikshavns kommune i samarbeid med Grundejerforeningen Gammel Skagen. Solnedgangspladsen fungerer som et samlingspunkt om sommeren, hvor mange hundre lokale innbyggere og besøkende kommer for å oppleve det vakre synet av solnedgangen over Nordsjøen.

Den opprinnelige plassen fremstod som nedslitt, trist og rotete. Plassen trengte en funksjonell omorganisering og en estetisk oppstramming. C.F. Møller har bidratt med å skape oversikt over fornyelsen av plassen samt sikret realiseringen av byggherrens ambisjon om å skape et samlingspunkt for Gl. Skagens innbyggere og besøkende som skal heve opplevelsen og stedets kvalitet og samtidig verne om stedets verdifulle historiske og kulturelle karakter.

Sikret den gode prosessen

C.F. Møller har bidratt til utformingen av konkurranseprogrammet, noe som sikrer presise bud på en konkret realisering av byggherrenes visjoner. Etterfølgende har arkitektkontoret fungert som rådgiver for juryen under konkurransen samt ivaretatt kontraktsforhandlinger med vinneren, Kristine Jensens Tegnestue.

C.F. Møller har hjulpet med å realisere vinnerprosjektet, overvåket økonomi og tid samt tatt seg av kontakten med blant annet Kystdirektoratet, fredningsmyndigheter, naboer, byggherre, bidragsytere og øvrige samarbeidspartnere og rådgivere, og sikret at deres interesser ble ivaretatt i det endelige prosjektet. Et vesentlig fokus har vært å sikre en velfungerende plass i et miljø som har et krevende værforhold som sand, saltvann og vind. Med disse forholdene, stilles det strenge krav til holdbarhet og robusthet overfor de voldsomme naturpåvirkningene.

Fornyelsen av plassen er finansiert av Realdania, Inge og Asker Larsens Fond og ENV-Fonden. Blant annet er Realdanias bidrag en del av deres kampanje, «Stedet tæller», som er et prosjekt med fokus på å bevare kvaliteten i de danske kystferiebyene.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.