Ullevål Universitetssykehus - Helseplanlegging. C.F. Møller. Photo: Wikipedia/Mahlum

Ullevål Universitetssykehus - Helseplanlegging

Ullevål Universitetssykehus i Oslo er et spesialisert og høyteknologisk sykehus med omfattende medisinsk forskning, som også fungerer som lokalt, regionalt og nasjonal sykehus på en rekke forskjellige områder. Det opprinnelige sykehuset ble oppført i 1887. Det har siden blitt utbygd og modernisert i flere etapper. I forbindelse med en modernisering av gastro- og nyremedisinavdelingen og oppføringen av en ny kontorbygning i 2004, stod C.F. Møller Healthcare for å utarbeide en planløsning som etter sykehusets ønske hovedsakelig fant sted innenfor de eksisterende bygningsrammene.
Fakta

Byggherre

Ullevål Universitetssykehus

Adresse

Oslo, Norge

År

2004-2008

Arkitekt

C.F. Møller Architects

C.F. Møller har beregnet de fremtidige aktivitetene og dermed kapasiteten for sengeplasser, kontorer og klinikkrom basert på analyser av den demografiske utviklingen for Oslo-området og med utgangspunkt i brukernes behov. C.F. Møller håndterte flere av de tilknyttede arkitektoppgavene.

I 2009 ble Ullevål en del av Oslo Universitetssykehus, som er en sammenslutning av fire sykehus i Oslo: Rikshospitalet, Aker Sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål. Det ble da Norges største sykehus med ca. 20 000 ansatte.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.